morkbla
ERP

Visma bygger infrastruktur

HerbertNathan & Co bevakar och följer kontinuerligt den skandinaviska marknaden för IT-system i allmänhet och affärssystem specifikt. Vi har som mission att alltid vara uppdaterade på de förändringar och trender som rör affärssystem och den infrastruktur som finns omkring affärssystemet. Det är spännande men samtidigt utmanande då förändringstakten är hög och den skandinaviska marknaden är en drivbänk för innovation med en mångfald av leverantörer och aktörer.

Att göra analyser av marknaden handlar lika mycket om att försöka förstå och tolka själen hos företaget bakom IT-systemen som att kartlägga och förstå de individuella systemen. Att således enbart göra en analys av ett affärssystem men undvika att analysera leverantören som utvecklar systemet och karaktären på de eventuella partners som ingår i leveranskedjan är ganska meningslöst. Först när man fått grepp om hela blodomloppet kan man avgöra hur själva hjärtat mår.

När man försöker ge sig på att göra en analys av Visma hamnar man snabbt i en återvändsgränd. Det visar sig snart att Visma inte är en leverantör utan en blandning av många folkslag. Det går att likna vid Europa med många olika nationer men med gemensamma (åtminstone till stora delar) ambitioner. Och att göra en analys av Europa är i princip omöjligt. Oavsett vad en sådan analys skulle visa så kommer det alltid bli en bristfällig analys. Perspektiven är så många att värdet av analysen kan ifrågasättas.

Visma har en gång i tiden varit en liten lokal leverantör som många andra. Och då utvecklat och sålt ekonomisystem till små företag och organisationer. Det Visma vi ser idag har vuxit till en organism som sprider sina tentakler inom stora delar av näringslivet över hela Skandinavien och numera även med fullt fokus mot ett flertal länder och regioner inom Europa. Verksamheten spänner över en väldigt bredd palett med tjänster och applikationer. Förvärvstakten har varit och är fortfarande väldigt hög.

Även om jag själv håller mig neutral till Visma som leverantör konstaterar jag att Visma nått den storlek att man framkallar känslor på marknaden. Djungeltrummorna sprider både negativa och positiva budskap vilket är vanligt när ett företag börjar ta plats och breda ut sig på marknaden. De negativa budskapen handlar mycket om att man ser Visma som en aggressiv uppköpare som helt saknar egen förmåga att utveckla attraktiva applikationer och istället köper upp konkurrenter och slänger in dem i en garderob för långtidsförvaring. De positiva budskapen handlar om en aktör som visar lyhördhet mot kunderna och erbjuder aktuella och relevanta tjänster för allt som ett företag behöver.

Det finns idag ytterst få företag och organisationer i Skandinavien generellt och Sverige specifikt som inte brukar någon tjänst där Visma har ett finger med i bakgrunden. Även om verksamheten idag omfattar allt från redovisningstjänster och outsourcade tjänster till en mångfald av applikationer går det idag att se en tydlig trend framåt. Visma är på väg att helt svänga om sin organisation till en ”service-provider” där allt baseras på abonnemang. Oavsett om det gäller tjänster eller system kommer allt att landa i en paketerad modell där köparen tecknar sig för en månadsavgift som kontinuerligt löper på.

Efter att under några år försökt tolka och förstå själen bakom Visma och riktningen framåt är bilden idag ganska klar. Visma är en inte leverantör av applikationer, man är en leverantör av infrastruktur. Oavsett vilken väg eller vilket ”transportsätt” (bildligt talat) som kunden ser framåt så kommer vägen att vara byggd av Visma. Målet är att skapa så många stigar och anslutningar att en kund helt enkelt aldrig kommer att kunna undvika att gå på en Visma-stig. Detta ska dock inte tolkas fel, givetvis kommer kundernas framtida vägar att inkludera väldigt många andra leverantörer också, men det är få leverantörer som kommer lyckas med att nå målet att ha ”samtliga” företag och organisationer som kunder. Vid sidan av Microsoft är Visma en av väldigt få leverantörer som kan lyckas med detta.

Jag lägger ingen värdering i denna slutsats utan konstaterar enbart fakta – Visma bygger infrastruktur.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.