morkbla
ERP

SAP Business Bydesign lanseras nu för Skandinavien

Redan 2007 annonserade SAP att man avsåg att utveckla och lansera ett helt nytt och molnbaserat affärssystem som skulle få namnet SAP Business Bydesign. Produkten lanserades för första gången i Tyskland några år senare och har till dags dato passerat 4.000 kunder med installationer i +90 länder. Applikationen prövades först i några få utvalda länder men har sedan successivt spridits och finns nu till försäljning i +20 länder.

Den skandinaviska marknaden har dock inte legat med på den prioriterade listan. Motivet till detta är oklart men sannolikt har man dels betraktat den skandinaviska marknaden som begränsad och samtidigt som en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det finns redan en mångfald av molnbaserade system för mindre och medelstora företag och organisationer.

Nu har dock SAP vänt och väljer att lansera produkten även för Skandinavien. Det finns idag enbart någon enstaka partner i Danmark och Norge men SAP för dialog med ett flertal intresserade aktörer och planerar att kunna publicera flera partners även i Sverige under 2017.

Kunskapen om SAP Business Bydesign är i Sverige väldigt begränsad då produkten inte varit tillgänglig för försäljning på svenska marknaden. Därmed råder det bland allmänheten okunskap om produktens omfattning samt till vilket marknadssegment den vänder sig. Felaktigt tror många att detta är en produkt som riktar sig till mikrosegmentet. Det är istället tvärtom. SAP Business Bydesign är en produkt som storleksmässigt lägger sig mellan SAP Business One och S4/Hana och vänder sig företag med behov ”strax över medel” när det gäller komplexitet inom order, lager, tillverkning, logistik och distribution.

En något ”grov” jämförelse skulle kunna placera SAP Business Bydesigns funktionalitet i nivå med MS Dynamics NAV och Jeeves, och strax under MS Dynamics AX. Detta ska dock enbart ses om en indikation för att få en förståelse för systemets omfattning. Det finns många fler perspektiv att analysera innan man kan göra en helt rättvis jämförelse. Men det är helt klart att det inte är ett system för små organisationer. SAP själva erbjuder systemet till organisationer med minst 10 licenser och helst betydligt fler.

Som kund kan jag välja mellan en publik installation (multi tenant) eller en privat installation där man själv kan påverka uppgraderingen. Målgruppen är dock primärt kunder som önskar en publik systemlösning där skalfördelarna är stora.

SAP har lyckats trycka en imponerade funktionalitet i systemet och utnyttjar dessutom styrkan i Hana som plattform där det automatiskt ingår ett exceptionellt starkt beslutstöd. Man får helt enkelt ett väldigt kompetent system för pengarna, och kan dra nytta av mycket av den utveckling som även tillgodogörs i plattformen för S4/Hana och SAP Business One.

Ett frågetecken är hur SAP kommer att hantera produkten i relation till sina partners. Tidigare erfarenheter från SAP Business One har varit att SAP i princip ignorerat sina ”små” partners och överlåtit till partners att själva ”göra hela jobbet” med att marknadsföra och få ut produkten på marknaden medan partners till S4/Hana har fått mycket uppmärksamhet. Skulle situationen bli detsamma för SAP Business Bydesign kommer det att bli en trög introduktion på svenska marknaden.

Det kommer att bli väldigt intressant att följa lanseringen av SAP Business Bydesign på den svenska marknaden under 2017.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.