morkbla
ERP

Deltek ut på ny resa

Det är bara att konstatera att vi numera lever i en tid där alla leverantörer inom IT, förr eller senare, hamnar i händerna på riskkapitalbolag. Och när detta väl har skett så flyttas ägandet efter några år vidare från den ena kapitalägaren till den andra. Det finns en likhet med den gamla leken ”Ett skepp kommer lastat” vilken alltid förr eller senare får ett bittert slut.

Denna gång gäller det leverantören Deltek som efter 4 år i ägo hos riskkapitalbolaget Thoma Bravo går vidare till Roper Technologies. Före Thoma Bravo ägdes Deltek under 7 år av riskkapitalbolaget New Mountain Capital. Men, så är det nu dags igen för en ny resa för Deltek.

Roper Technologies är en, utifrån skandinaviskt perspektiv, relativt okänd men relativt stor företagsgrupp som fokuserar på tillverkning av mjukvara samt produkter inom ett flertal branscher. Koncernen omsätter ca 32 miljarder SEK och består av +50 bolag som är en blandning av produkter och tjänster inom medicinteknik, energi, industrilösningar och RF-teknik.

Ingen av ovanstående affärsområden inkluderar verksamhetssystem av den karaktär som Deltek representerar. Utifrån detta perspektiv förefaller investeringen helt ologisk då det är stor skillnad på att äga och driva ett affärssystem jämfört med tekniska systemlösningar och produkter.

Den nya ägaren försvarar och motiverar investeringen med att det stärker koncernens satsningar mot projektorienterade verksamheter. Detta går dock att ifrågasätta då man brukar vilja se synergier med övriga affärsområden vilket är svårt i detta fallet. Verkligheten pekar mer på att man ser Deltek som en kapitalplacering med goda möjligheter till avkastning om några år.

Det är svårt att helt förutse framtiden för Deltek. Om vi förhåller oss till Maconomy som är den systemlösning vi har erfarenhet av i Skandinavien så spelar detta system i liten egen nisch med få andra direkta konkurrenter. Samtidigt är det en tydlig trend att flertalet affärssystem som tidigare varit svaga på systemlösningar för projektorienterade företag numera investerar stort även i detta segment. Även om Deltek med Maconomy idag har ett försprång så kommer inte detta försprång att kunna hålla i sig.

De andra konkurrenterna är snabbt på väg ikapp och den konkurrent som troligen blir svårast inom fem år är Microsoft som både via NAV och AX investerar enorma belopp i såväl projektmoduler som HR-moduler. I Skandinavien är det främst Unit4 som tävlar med Deltek men Unit4 och Deltek skiljer sig åt ganska stort och slåss trots allt med lite olika typer av styrkor.

Som Skandinav är man givetvis stolt över att våra lokalt utvecklade produkter sprider sig ut över världen och når framgång. Samtidigt blir man varje gång lika ledsen när ägandet övertas av nya ägare som primärt ser investeringen som en kapitalplacering istället för att konsolidera och utveckla produkten.

Det är nu alldeles för tidigt att dra någon konkret slutsats av ägarförändringen hos Deltek och det dröjer sannolikt 6-12 månader innan det går att se effekter av ny styrning av bolaget. Således ingen anledning att redan nu framföra kritik. Däremot finns det väsentliga skäl att hålla ögonen på hur produktens road map kommer att förändras inom 1-2 år samt ledningens syn på egen försäljning och implementering kontra förstärkning av befintliga och nya partnerkanaler. Deltek verkar på en konkurrensutsatt marknad och det finns inget utrymme att tappa tempo om man ska undvika att bli omsprungen.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.