ERP

IFS växer sig allt starkare i Sverige igen

Sverige var en gång i tiden, med de tre I:na (Intentia, IBS , IFS), ett tongivande land inom affärssystem. Även Industrimatematik räknades som en framträdande leverantör även de tidsmässigt gjorde entré något tidigare de tre I:na. I slutet av 90-talet och runt milleniet upplevde Sverige en framgångssaga med dessa leverantörer som tyvärr fick ett abrupt slut när IT-bubblan sprack runt år 2001-2002.

Under 90-talet skövlade dessa tre leverantörer den svenska marknaden och etablerade sig om ledare inom segmentet medelstora och stora organisationer. Det fanns i princip ingen bransch som dessa leverantörer undvek och kunderna återfanns bland såväl små som stora företag. Stärkta på den lokala framgången gjorde samtliga leverantörer satsningar på den internationella arenan men märkte snart att det var svårt att etablera sina okända varumärken i andra länder, och inte minst i Nordamerika. IT-bubblan och åren därefter är nu historia men den korta sammanfattningen var att alla tre leverantörer i gruppen de tre I:na var snubblande nära konkurs innan de återfick stabilitet i sina verksamheter.

Under de senaste 10 åren har vi dock sett relativt lite av dessa tre leverantörer när det gäller upphandlingar och nya affärer på svensk mark. Detta hänger samman med att de renodlat sitt fokus dels mot stora organisationer och dels mot specifika branscher. Till detta ska läggas att merparten av stora organisationer bytte affärssystem runt milleniet och att det sedan dess varit och ännu är en låg omsättning på system inom segmentet stora organisationer.

IFS är den av de tre I:na som, av egen kraft, kommit igen starkast efter milleniet. Även om Intentia (idag Infor) är betydligt större så kommer denna tillväxt av uppköp och fusioner. Den tredje leverantören IBS (idag Iptor) har successivt tynat bort på marknaden och framtiden ser väldigt osäker ut.

IFS har i princip valt att uteslutande arbeta med sälj och implementering i egen regi i alla år. Det fanns en tid då man prövade att införa partners runt 2005-2010 men detta resulterade aldrig i någon framgång. Det ska dock tilläggas att detta avser den svenska marknaden. Utomlands har IFS i många år haft etablerade partnerskap med oftast stora och internationella konsultorganisationer.

Nu har dock IFS valt att införa samma modell i Sverige igen. Under det senaste året har IFS tecknat avtal med ett flertal lokala partners såsom Pro4U, Novacura, Addovation och Implema och samtliga partners har redan börjat göra affärer och vinna upphandlingar. Med denna nya partnermodell har iFS återigen börjat gå ned i målgrupp och säljer idag systemet till företag i storleken 100-300 anställda vilket var otänkbart för två år sedan.

Konkurrenter i den nya målgruppen är Monitor, NAV, Jeeves och AX. I jämförelse med dessa leverantörer erbjuder IFS en väsentligt mer funktionsrik lösning men samtidigt en lösning som kan uppfattas som komplex. Modellen för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning blir att IFS partners kan paketera IFS och det är precis vad vi nu ser sker.

De partners som nu tecknat avtal med IFS har redan lång erfarenhet av att erbjuda konsultstöd till IFS och är väl rustade för att ta upp kampen mot övriga leverantörer på marknaden. IFS har alltid varit en innovativ leverantör och investerat kraftfullt i kontinuerlig utveckling. Detta innebär att om man kan erhålla en förpaketerad branschuppsättning via en partner så erhåller man en exceptionellt funktionell och modern systemlösning.

Om det är någon leverantör som har förmåga att kunna matcha Microsoft på den svenska marknaden så är det IFS. Det råder inga tvivel om att IFS kommer att lyckas väl i sitt nya kundsegment och därmed öka sina marknadsandelar igen.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.