ERP

Moderna affärssystem, finns det?

HerbertNathan & Co genomför ca 50-75 upphandlingar av affärssystem varje år i de Skandinaviska länderna. Väldigt vanligt är att kunden efterfrågar ett ”modernt system”. Vid en analys av begreppet framstår det dock tydligt att detta är något mycket diffust och att det egentligen inte går att klarlägga vad som kan inkluderas i begreppet ”modernt affärssystem”. Ej heller går det att fastställa om det över huvud taget finns moderna affärssystem.

Om vi växlar med en jämförelse med modebranschen för kläder kan vi konstatera att kläder från 70-talet helt plötsligt kan vara väldigt moderna, trots att de är tillverkade för 40 år sedan. Begreppet modernt handlar således inte automatiskt om något som är ”nytt” utan istället handlar det om något som för tillfället är väldigt populärt, oaktat när det tillverkats. Frågan är då vad som är det karaktäristiska för ett system som omfattas av begreppet ”modernt”? Låt oss se på detta hur olika perspektiv.

Databas:
Det kan knappast handla om typ av databas då vi befinner oss i en tid då molntjänster ligger högst på listan över det som efterfrågas och där val av databas är i det närmaste ointressant. Det handlar ju primärt om tillgänglighet av funktionalitet och data.

Gränssnitt:
Tveksamt att det kan handla om gränssnitt då vi över tiden förflyttat vår efterfrågan från textbaserat via Windows till webbaserat och där vi idag ser en stor blandning av dessa och där det inte finns så mycket som är typiskt för ett ”modernt” system. Gränssnitten på de senast lanserade systemen utgår primärt ifrån en webbaserad modell men där vi ser allt ifrån väldigt estetiskt tilltalande gränssnitt till oerhört fula och tråkiga gränssnitt – även om de är helt nylanserade och levereras via browser.

Funktionalitet:
Det kan ej heller handla om funktionalitet. Dagens affärssystem innehåller inte särskilt mycket mer funktioner jämfört med för 10 år sedan.

Integrationer:
Även om alla önskar det så är det ännu relativt krävande och kostsamt att integrera ett affärssystem med omvärlden. Vi ser allt fler affärssystem om erbjuder en inbyggd plattform för att utbyta information med omvärlden men enkelt är det ändå inte.

Molnbaserat:
Jo, visst är det populärt med molnbaserade system. Vi har dock ännu inte sett att det blivit en standard för annat än enskilda processer (HR, BI, CRM, etc). Vidare är det ännu bland små och medelstora företag som molnbaserat är intressanta alternativ. De större företag som efterfrågar molntjänster landar fortfarande i 99% av fallen i en sk privat molnlösning vilket knappas skiljer sig mot vad som funnits på marknaden sedan 40 år tillbaka.

Listan över perspektiv kan göras lång och det är svårt att hitta vad som egentligen är ”modernt”, ändå fortsätter kunderna att fråga efter det. Och utan att de själva kan erbjuda en definition. Slutsatsen är att det egentligen inte finns något enskilt affärssystem som kan rubriceras som modernt, utan man får istället plocka det bästa från ett 10-tal olika affärssystem om man ska få ihop en beskrivning av ordet modernt.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.