Nytt år – dags för en hälsokontroll?

Så har vi kommit in i ett nytt år med nya utmaningar och nya möjligheter. Och det är väl på detta sätt man bäst kan sammanfatta framtiden – den består av både utmaningar och möjligheter. Vilken tonvikt på man lägger på respektive ord ”Utmaning” kontra ”Möjlighet” hänger samman med vart man själv befinner sig på utvecklingsstegen och vilken insikt man har om sin egen situation.

Min konklusion, efter många års arbete med strategier och förstudier, är att merparten av alla organisationer faktiskt har en insikt om sin egen situation som är väsentligt lägre än vad man kan förvänta sig. Även om vi har många framgångsrika (och ibland världsledande) företag inom såväl industri som handel och andra branscher så visar det sig ofta att man har stora brister när det gäller förståelsen av hur den befintliga applikationsmiljön ser ut och vilken potential som finns till utveckling samt de risker som föreligger framåt. Jag menar då inte ur ett tekniskt perspektiv utan ur ett nyttoperspektiv. Man saknar insikt om ”VAD” den befintliga applikationsstrukturen bidrar med i företagets utveckling och ”HUR” situationen kunde förbättras om man genomförde riktade investeringar i sin IT-miljö.

Det är väldigt sällan en ”uppgradering” eller ett ”systembyte” i sig självt skapar nytta utan den primära nyttan kommer av förändringsprocessen följer av uppgraderingen eller systembytet. Utveckling och förädling av applikationsmiljön handlar minst lika mycket om förändrat synsätt på vad och hur applikationerna kan bidra till ökad nytta och vilka nya möjligheter som kan uppstå som följd av förändringen. Således är det lika mycket en mental övning som en fysisk förändring.

På samma sätt som vi kontrollerar oss själva i form av hälsokontroller och våra fordon, hus, etc finns det mycket att vinna på att genomföra hälsokontroll av sin egen verksamhet. Det är fullt möjligt att ta temperaturen och göra en oberoende värdering av ”hur företaget mår” och påvisa vart det finns anledning att göra investeringar för att förebygga framtida utmaningar eller för att kunna utnyttja de möjligheter som uppstår framåt.

Gamla system och gamla versioner blir förr eller senare ett direkt hinder för verksamhetens utveckling men det behöver inte alls innebära att applikationerna behöver bytas ut i sin helhet eller att det är något som måste ske omgående. Väldigt ofta visar en hälsokontroll att det är en mångfald av åtgärder som bör genomföras och där systembyte enbart är en begränsad del och som kanske ska komma längre fram, till förmån för andra åtgärder som skapar förutsättningar för framtida nytta.

Jag vill önska välkommen till det nya året och hoppas inspirera till en hälsokontroll. Ta kontroll över din framtid och börja redan idag!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.