ERP

Behovet av heltäckande affärssystem ökar snabbt

Den svenska marknaden har länge varit en väldigt fragmenterad marknad med ett stort utbud av affärssystem. Det finns idag ca 40 olika ekonomi- och affärssystem som uppvisar en aktiv försäljning. Av dessa är det dock hälften som kan rubriceras som ”små” affärssystem alternativt ekonomisystem pga att de enbart omfattar begränsad funktionalitet inom order, lager, fakturering och tillverkning.

En trend som nu är väldigt tydlig nu är att allt fler ”små” företag och organisationer växer ur sina affärssystem och söker sig mot större affärssystem. Det räcker inte längre med ett basutbud av funktionalitet utan kraven på mer komplexa funktioner såsom internhandel inom en koncern, språk- och redovisningsregler för många länder, logistikplanering och lagerstyrning blir allt vanligare krav även för organisationer med färre än 100 anställda.

Följden är att vi idag ser väldigt många upphandlingar hos företag som har 50-100 anställda. Utmaningen för dessa företag är att de mindre affärssystem saknar efterfrågad funktionalitet och att de större affärssystem riskerar att bli komplexa och resurskrävande. Det är inte ovanligt att ett kravunderlag för ett bolag med 100 anställda kan vara lika krävande som för ett bolag med 2.000 anställda. Orsaken kan hänga samman med att bolaget tillhör läkemedelsindustri med höga krav på sårbarhet eller att bolaget är ett ungt nystartat bolag inom modebranschen med höga krav på konfiguration av produkter och sortimentsstyrning. Oavsett orsak har dessa bolag en utmaning att hitta ett affärssystem som är rimligt i kostnad och löpande drift och underhåll.

Parallellt med denna trend och det ökande behovet pågår övergången till molnbaserade affärssystem. Allt fler små bolag väljer molnbaserat som leveransform. Utmaningen är dock att merparten av de leverantörer som erbjuder publika molntjänster enbart erbjuder begränsad funktionalitet. Det finns dock givetvis undantag med några få molnbaserade affärssystem som är relativt heltäckande.

De små företagen hamnar därmed i en valsituation mellan att fortsätta med ett traditionellt affärssystem med mer heltäckande funktionalitet eller ett smalare molnbaserat affärssystem. En klurig situation där pris och kvalitet ställs mot andra perspektiv.

En följd av ovanstående skeenden är att flera av våra äldre svenska traditionella affärssystem står inför tuffa utmaningar. Under de kommande 5 åren kan vi se att åtminstone 4-5 av våra befintliga affärssystem markant kommer att tappa marknadsandelar. Det innebär dock inte att de går under då de ofta kan leva ytterligare 5-10 år på befintliga underhållsintäkter men tillväxten bryts och spiralen kommer att vända nedåt. Vinnarna blir istället de molnbaserade affärssystem som orkar hålla tempo och växla upp sin funktionalitet. Det räcker inte längre att vara molnbaserat, det måste också ha funktionalitet i samma nivå som övriga traditionella affärssystem.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.