ERP

30 år – med passion för affärssystemet

Februari 1987. Jag fick som 22-åring jobb som Cobol-programmerare på en liten firma som utvecklade system för entreprenad och handelsföretag. Jag saknade helt arbetslivserfarenhet och hade aldrig programmerat i Cobol. Hur jag kunde få detta jobb är ännu höljt i dunkel. Antingen berodde det på min personlighet eller så var det ovanligt stor efterfrågan på arbetskraft. Sannolikt det sistnämnda. Jag gick i alla fall iväg till en butik och köpte en bok om hur man programmerar i Cobol och inledde snart min nya tjänst. Där och då inleddes min livslånga relation med affärssystem.

Programmering upplevde jag aldrig som svårt, det handlade primärt om logik och tillämpning av de verktyg som fanns till hands till operativsystem och databaser. Utmaningen var istället att skriva koden så effektiv att man hamnade så nära den underliggande maskinkoden som möjligt. Programmets exekverbarhet kunde lätt halveras i tid genom smart programmering. Senare när den objektorienterade tekniken introducerades kunde tiden för programutveckling halveras men medförde samtidigt att applikationerna blev väsentligt långsammare vilket återigen krävde smartare programmering för att kunna möta kraven på prestanda. Detta är sedan en utmaning som följt branschen genom alla år.

Jag lämnade efter några år rollen som programmerare för att istället ta steget ut i verkligheten för att möta kunderna i form av konsult och projektledare vid implementeringen. Detta visade sig inledningsvis utmanande då man förväntades ha praktiska erfarenheter och ge kunden rekommendation till förändringar i sin verksamhet för att bättre kunna utnyttja det affärssystem de nu hade köpt. Ordspråket en blind leder en blind kunde nog tillämpas på min roll gentemot kunden under denna tidiga fas i karriären.

10 år senare och med 300 genomförda installationer i bagaget var erfarenheten väsentligt mer omfattande och det var dags att ta nästa steg – denna gång som oberoende rådgivare och coach vid affärsutveckling och upphandling av IT-system. En roll som nu pågått i 18 års tid och där ytterligare några hundra kunder och en mångfald av leverantörer och system har passerat min väg.

Ännu 30 år efter mitt inträde i branschen är jag lika passionerad som 1987. Jag ser fortfarande affärssystemet som en fantastisk möjliggörare för effektivisering och affärsutveckling. Även om jag sällan imponeras av vare sig leverantörer eller affärssystem kan jag ännu bli fascinerad över vilka vägar som utvecklingen tar och hur snillrikt en del leverantörer utnyttjat tillgänglig teknik för att skapa spännande lösningar. Affärssystemen blir allt bättre och successivt ökar kundernas förmåga att förstå hur de ska utnyttja sina system.

Branschen för affärssystem är under ständig förändring och kräver omvårdnad för att behålla sin plats som ett nav för affärsutveckling. Med alla år och genomförda uppdrag i ryggen har jag landat i en roll där jag med hård hand motarbetar oseriösa och bristfälliga aktörer och med varsam hand belyser goda exempel och premierar engagerade och kundorienterade leverantörer. Sannolikt har jag skaffat mig en del ovänner under åren, konstigt vore väl annars, men förhoppningsvis har jag ändå bidragit till att öka respekt och förståelse mellan kunder och leverantörer och därmed också medverkat till en hel del framgångsrika upphandlingar och systeminföranden. Samt kanske också inspirerat andra.

Även om det varit 30 väldigt händelserika år är jag helt övertygad om att de kommande 10 åren kommer bli ännu mer spännande där digitaliseringen väsentligt kommer att öka innovationstakten. Länge leve affärssystemet!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.