HR

Visma lägger bud på Bluegarden

Konsolideringen inom HR ökar allt snabbare. I förra veckan blev det officiellt att Visma lagt bud på att förvärva Bluegarden. Affären hamnar dock först hos konkurrensverket och därmed är det ännu inte klart att affären går igenom. Detta får betraktas som en väsentlig affär och den kommer att få en påverkan på branschen som helhet.

Bluegarden är en av Skandinaviens största och mest tongivande leverantörer av tjänster inom Lön och HR med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Drygt 2 miljoner löntagare i Skandinavien får sina löner bearbetade via system från Bluegarden. Ursprunget är en mix av svenska PA-Konsult och danska Multidata.

Ägare till Bluegarden är sedan 2015 den internationella investeringsfonden Marlin Equity Partners som övertog ägarskapet från Ratos som ägt bolaget sedan 2007. Nuvarande ägare har således enbart haft bolaget i sin portfölj i 2 år vilket är en kort tid. En normal investeringscykel ligger annars på ca 5-7 år.

Det kan förvisso vara så att Marlin Equity Partners fått ett exceptionellt bra bud ifrån Visma men den mer troliga förklaringen till det korta innehavet är att branschen för BPO inom lön och HR är väldigt prispressad och att det råder en kamp om att vinna marknadsandelar. Det är ingen hemlighet att flera stora aktörer inom BPO av lön och HR under de senaste åren gjort marknadsanalyser och övervägt förvärv för att expandera sina verksamheter. Och inte minst leverantörer av BPO med hemvist utanför Sverige.

Att Visma lägger ett bud på Bluegarden är därmed heller inget som överraskar. Visma arbetar med en tydlig och uttalad strategi om tillväxt och letar varje dag med ljus och lykta efter nya potentiella kandidater till förvärv, och detta inom i stort sett alla nischer av verksamhetssystem. För två år sedan förvärvade Visma företaget Aditro Public med stor marknadsandel av lön/HR-tjänster inom den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting. En komplettering med Bluegarden skulle väsentligt bredda marknadsdominansen även inom den privata sektorn där Visma sedan tidigare även erbjuder lönesystemet Agda.

I skrivande stund är det som noterats ännu oklart vad som blir utgången av den prövning som kommer att ske av konkurrensverket inom respektive land. Helt klart är dock att Visma har som ambition att bli en gigant inom Lön/HR samt BPO-tjänster. För kunderna kommer en affär sannolikt inte att förändra framtiden på kort sikt. Ur ett längre perspektiv innebär dock ett förvärv att befintliga kunder kommer att få tillgång till den stora palett med kringtjänster som finns inom Vismas breda sortiment vilket således är positivt.

För marknaden som helhet är det dock oklart vad ett förvärv leder till. Det finns någonstans en gräns för hur långt en konsolidering kan gå innan maktbalansen blir för ojämn. För att behålla en sund och frisk marknad krävs det flera stora aktörer som kan matcha varandra och driva på kontinuerlig utveckling och hålla prispress. Förvärvet av Bluegarden riskerar att ge Visma en alltför stor marknadsandel totalt sett inom Lön/HR vilket kan få negativ effekt.

Samtidigt ska det tilläggas att marknaden inom framförallt HR växer fort med ett kontinuerligt inflöde av nya starka leverantörer (ofta internationella aktörer) som hotar våra traditionella och delvis lite trötta leverantörer. Det är således en turbulent marknad med ständiga förändringar. Framtiden är oviss men spännande!

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.