ERP

Stark nygammal comeback av IFS

IFS har länge varit en av de ledande leverantörerna av affärssystem, både i Skandinavien och under de senaste 15 åren även internationellt. Företaget och systemet blommade ut under 1990-talet med snabb tillväxt som ett resultat. Systemet såldes till kunder i många olika branscher. Efter millennieskiftet var dock företaget liksom många andra leverantörer av affärssystem kraftigt skadeskjutet och tvingades att omforma sin strategi inför framtiden.

Strategin blev att fokusera på specifika målgrupper och maximera utveckling och branschfördjupning mot dessa målgrupper (framförallt större organisationer). Denna fokusering har gett resultat och IFS har både i Skandinavien och internationellt blivit en respekterad leverantör som vunnit många och stora kontrakt.

Följden av fokuseringen blev dock att IFS delvis försvann (synligheten) från spelplanen för många mindre och medelstora organisationer. Inte pga att IFS ej längre var konkurrenskraftigt utan för att leverantören valde att fokusera alla sina resurser till kunder inom kärnsegmenten.

Sedan 1-2 år tillbaka har IFS valt att återigen öppna upp för försäljning och implementering via partners. Detta har varit en etablerad modell för den internationella organisationen medan den Nordiska organisationen (och större delen av Europa) fortsatt skett till övervägande del i egen regi. På kort tid har IFS etablerat partnerskap med flera lokala företag. Den gemensamma nämnaren för dessa nya lokala partners är att de samtliga har en lång meritlista av erfarenhet/kompetens från IFS då många av konsulterna varit anställda hos IFS. Därmed har IFS byggt upp ett partnerled baserat på redan erfarna konsulter.

Följden av dessa nya partnerskap är att IFS (via sina nya partners) på kort tid vunnit snart ett 10-tal nya affärer i Sverige och inom en målgrupp av kunder som är väsentligt mindre jämför med den etablerade målgruppen. Flertalet nya kunder befinner sig i spannet ca 100-300 anställda. Därmed har IFS åter (via sina partners) klivit in i matchen när det gäller mindre och medelstora organisationer. Och dessutom inom fler branschsegment jämfört med tidigare.

De första nya affärerna i dessa nya kundsegment visar att IFS har mycket goda förutsättningar till att bli en svår konkurrent till Monitor, NAV, Jeeves och AX som alla rör sig i detta kundsegment. Genom att IFS partners nu genomför branschpaketeringar av systemet kommer implementeringarna att kunna genomföras på väsentligt kortare tid jämfört med en traditionell installation av IFS. Därmed kommer vi allt oftare framöver att få se IFS som ett alternativ även till mindre företag.

Med sin nya partnermodell för den nordiska marknaden har IFS åter klivit in på spelplanen och redan börjat ta marknadsandelar från de befintliga leverantörerna till mindre/medelstora företag. Detta är en nygammal comeback som imponerar och samtidigt öppnar upp för en allt hårdare konkurrens på en redan tuff marknad.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.