ERP

Unit4 – På väg mot best-of-breed och digitala assistenter

Unit4 är på en resa från att vara den lilla ekonomisystemsleverantören med stor tyngd inom offentlig sektor till att vara den ledande affärssystemsleverantören för tjänstesektorn. Informationen från deras vårevenemang som hållits i veckan i Rotterdam visar att de kommit långt på resan och håller på att starta ett nytt kapitel som leverantör av flera best-of-breed applikationer istället för ett stort affärssystem! Under sitt event fokuserar Unit4 på fyra applikationer varav ingen är deras affärssystem Business World eller FinancialForce.com.

Först presenteras nya applikationer för stöd till universitetsvärlden. Detta är en stor marknad internationellt men för Sverige är det tveksamt om applikationen är intressant då studentadministration till stor del hanteras i universitetens gemensamma Ladoc system.

Nästa applikation är Unit4s molnbaserade performance management lösning för budget, prognos, rapportering, analys och dashboards. Denna lösning baseras på uppköpet av Prevero som Unit4 gjorde för en tid sedan och kommer säkert få en bra marknad som komplement till ekonomifunktionerna i Business world samt konsoliderings- och rapporteringsfunktionerna i Unit4 Consolidation. En bra pusselbit och intressant lösning för Unit4 men det är förtidigt att säga hur den står sig mot existerande lösningar från t.ex. Oracle, IBM, Tagetic och Anaplan.

Tredje applikationen är mer intressant i mina ögon. Företaget Assistance software blev uppköpta av Unit4 nyligen och nu håller deras lösning för Professional Service Automation (PSA) på att inkorporeras i Unit4s lösningspalett. Applikationen är byggd på Microsoft Dynamics 365 och erbjuder stöd för projektverksamheter från registrering av leads fram till slutfakturering av genomfört projekt. Det är intressant att Unit4 ska erbjuda den som en fristående branschlösning trots att deras affärssystem Business world redan har mycket funktionalitet inom området. Det gör att Unit4 får ett mycket kompetens erbjudande till professional service kunder samtidigt som det kan bli utmanande för kunderna att avgöra när det räcker med Business world och när det är bättre att köpa den fristående PSA lösningen. Den fristående PSA lösningen är dessutom byggd på Dynamics 365 som delvis är en konkurrent till Business world.

Sista applikationen är den som jag anser vara roligast (men kanske inte mest användbar). Det är Unit4s digitala assistent Wanda. Den digitala assistenten är kopplad till Business world och kan hjälpa dig utföra vissa uppgifter genom att chatta istället för att logga in i affärssystemet. Det går att skicka meddelanden till Wanda från Facebook Messenger, Slack eller Skype och därigenom t.ex. registrera ett utlägg och skicka det på attest i ett workflow. Utlägget som ska registreras skickas in till Wanda genom att fotografera kvittot. Wanda tolkar texten på kvittot och hittar på så sätt belopp och datum. Användaren får svara på några kontrollfrågor för att säkerställa att belopp, datum och utläggstyp är korrekt och kan sedan skicka kvittot på attest. Denna teknik ska bli tillgänglig för kunder från i juni. Demonstrationen är intressant och fascinerande som exempel på hur affärssystemen kan bli enklare att använda och erbjuda en större proaktivitet genom artificiell intelligens. Den praktiska nyttan idag är jag lite mer tveksam till eftersom det förefaller vara både krångligare och långsammare att använda Wanda än att registrera utlägg genom en mobilapp eller en webbsida.

En intressant tanke som Unit4 presenterar är att kunderna flyttar sitt intresse från att bara köpa en mjukvara till att vilja köpa förbättrad prestanda i verksamheten. Min syn är att kunderna alltid köpt affärssystem för att förbättra prestandan i verksamheten men att affärssystemsleverantörerna inte varit mogna att göra sina betalmodeller mer resultatbaserade. Unit4 är fortfarande inte beredda att gå kunderna till mötes och erbjuda resultatbaserade betalmodeller, men öppnar i alla fall upp för att det kan komma framtiden vilket ett steg i rätt riktning!

Vad ska man då dra för slutsatser från eventet? En slutsats är att Unit4 erbjuder många intressanta lösningar som är helt fristående från deras befintliga affärssystem. För kunderna ger det kraftfullare lösningar men det ger även fler strategiska valmöjligheter, ska kunden t.ex. köpa affärssystemet Business world eller den fristående PSA lösningen tillsammans med ett enklare ekonomisystem från någon annan leverantör? Slutligen upplever jag att Unit4 har en intressant teknik för framtiden i sin digitala assistent Wanda men att det riktigt revolutionerande vore om de följde sin egen framtidsspaning och kopplade prissättningen till förbättringar de levererar i kundernas verksamhet istället för mjukvarulicenser.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.