HR

HR – En spegel av vår samtid

Det har nog undgått få att HR har kommit i ropet de senaste åren. Från att ha haft en relativt undanskymd exponering och roll ligger nu HR på såväl ledningens som styrelsens agenda hos flertalet organisationer. Det finns många motiv till detta men en av de mer basala orsakerna är insikten om värdet av att utveckla sin personal. Till detta kan knytas en mångfald av processer kopplade till rekrytering, kompetensutveckling och många andra vardagsbehov som kan effektiveras och som resultat kan skapa nytta för såväl den anställde som organisationen som helhet.

Min reflektion kring det som händer inom HR är att det återspeglar mycket av den tid vi nu lever i, och inte minst märks detta på de HR-system som erbjuds på marknaden. Man kan tycka att ”ett IT-system är väl ett IT-system” men detta gäller inte riktigt när vi talar som HR-system som väsentligen skiljer sig mot många av de traditionella systemen vi möter inom Ekonomi, CRM, Inköp, WMS, etc.

Man kan (jag erkänner att det är delvis felaktigt och orättvist) dela upp dagens HR-system i två huvudkategorier: De gamla och traditionella systemen som utgår ifrån lönesystemet eller någon form av personalregister till vilket man knyter processer och händelser och de nya moderna och spännande systemen som istället utgår ifrån roller och processer till vilken man knyter personer. Det kan låta som samma sak men det är väsentliga skillnader i såväl synsätt som praktisk uppbyggnad av systemet.

De moderna HR-systemen har också en prägel av ”social media” där kommunikation och utbyte av information mellan parter sker i flöden som liknar de chat-flöden vi ser i Facebook, LinkedIn och liknande kanaler. Och successivt håller denna kommunikationsform att forma och förändra hela den grundläggande synen på alla typer av applikationer. Vi kommunicerar allt mindre via epost och kanaler med fördröjning i respons. Istället sker konversationen mer eller mindre i realtid via kortare frågor och svar och där motorn i dialogen mycket väl kan vara en sk ”Bot” som hjälper till att stödja dialogen.

På detta sätt är de nya HR-systemen en spegel av vår samtid. Vårt sätt att interagera mellan såväl individer som företag sker allt mer via nya kanaler och forum. Detta ser man också då ifyllnad av information allt mer bygger på frågor och svar istället för att man ska fylla i ett traditionellt formulär med en massa fält. Fördelen är att dialogflödet lättare kan utformas och förändras för varje individ jämfört med att bygga ett flertal olika formulär som anpassas för respektive roll och användare.

Ytterligare en iakttagelse är att vi i allt större grad betraktar våra anställda som ”kunder” och där vi bygger händelser och aktiviteter på liknande sätt som varit vanligt i CRM-system. Och detta är givetvis en sund förändring i synsätt. På samma sätt som den anställde har skyldigheter mot företaget och HR-avdelningen har även företaget och HR-avdelningen skyldigheter mot den anställde och ska stödja den anställde i sin vardag och utveckling. Därmed är det logiskt att den anställde betraktas som en viktig och prioriterad kund till företaget.

Min tes är att våra nya moderna HR-system är en indikation på hur framtidens applikationer kommer att utformas inom alla branscher. Vi kommer då inte längre att prata om windows- eller webbaserade gränssnitt utan det kommer att uppstå andra benämningar som bättre beskriver den stora förändring som kommer att ske. När detta väl slår igenom kommer det krävas generationsskiften hos flertalet traditionella leverantörer. Det som idag är standard kommer då inte längre att accepteras.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.