HR

Har tåget gått för våra svenska leverantörer av lönesystem?

Jag har i samband med framtagning av vår senaste marknadsanalys HCM systems in Sweden 2017 haft förmånen att få träffa och samtala med de ledande leverantörerna av löne- och HR-system, såväl svenska som internationella leverantörer. Dessa möten har resulterat i ett flertal reflektioner gällande våra svenska Lön/HR-system.

Under mina samtal har jag undersökt hur mycket leverantörerna av lönesystem på egen hand har analyserat marknaden och om vet de vilken typ av kund som är deras ”sweetspot”, är deras lönesystem redo för att agera ”slav” under ett globalt molnbaserat HR-system, har leverantören en klar bild över vilka processer deras lönesystem ska täcka för att komplettera HR-systemen eller har leverantören planer på att vidareutveckla/komplettera sin egen HR-funktionalitet?

Konklusionen är att enbart några få leverantörer har en klar och tydlig strategi, medan flertalet löneleverantörer saknar en klar bild och ambitionsförklaring inför framtiden. Det är enligt min mening hög tid att de svenska leverantörerna av lönesystem ser över sina produkt-, integrations- och marknadsstrategier.

Det har tidigare varit möjligt att skaffa sig en ledande position som löne/HR-leverantör enbart baserat på att funktionerna inom lön varit välutvecklade. Detta räcker dock inte för att överleva som leverantör av lönesystem inför framtiden. Morgondagens leverantör av lönesystem måste ha en tydlig strategi för hur det ska förhålla sig till de behov som nu uppstår inom HR och bestämma sig för vilken roll lönesystemet ska ha i kundens totala infrastruktur med den masterdata som krävs över applikationsgränserna mellan lön och HR.

Det är svårt (omöjligt) att bli bäst på allt och tiden håller på att springa iväg. Utvecklingen inom HR-system sker just nu med exponentiell hastighet och nya molnbaserade HR-system och Best of breed system för enskilda HR-processer skördar nu stora framgångar i Sverige.

Mina konkreta råd till lönesystemsleverantörerna på vägen i strategiarbetet:

 • Fokusera på era styrkor dvs lön, tid och resa. Säkerställ kvalitet och skapa trygghet i dessa basprocesser.
 • Utveckla er användarvänlighet. Det är en självklarhet när det gäller självservice för chefer och medarbetare idag, men glöm inte att också satsa på att göra löneadministratörernas och systemförvaltarnas vardag enklare.
 • Säkerställ att ni har välutvecklade funktioner för rehabilitering och LAS-hantering vilket är HR-processer som är ganska lokala till sin natur och där de globala HR-systemen ofta saknar funktionalitet.
 • Säkerställ att ni blir en ”bra slav” och satsa på att ni ska bli lätta att integrera med.
 • Alliera er genom partnerskap med en eller flera HR-systemleverantörer.

Slutligen vill jag ge er rådet att säkerställa att ni har produktupplägg som passar just er ”sweetspot” på marknaden. Ifall er ”sweetspot” är ett svenskt företag i storleksordningen 50-500 anställda med enbart verksamhet i Sverige kan ni fortsatt satsa på att utveckla er egen HR-funktionalitet. Ifall kunderna däremot är större organisationer samt med internationell spridning rekommenderar jag er att agera baserat på råden ovan.

Det råder inga tvivel om att utvecklingen inom HR-system nu går med en rasande hastighet och att denna utveckling helt kullkastar tidigare principer när det gäller personalinformation och master data. För flera av löneleverantörerna kommer detta att leda till ett hårt uppvaknande och frågan är om det redan är för sent? Tåget har kanske ännu inte lämnat perrongen men är definitivt redan i rullning och det gäller att hoppa på och skaffa sig en klar bild av hur det egna lönesystemet ska passa in i det framtida HR-systemlandskapet.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.