ERP

Det bubblar inom molnbaserade affärssystem

Det har knappast undgått någon att stor del av all handel är på väg mot en abonnemangsform istället för ett traditionellt köp. Detsamma gäller inom IT och inom delområdet affärssystem. Allt fler leverantörer har börjat avstå (till och med vägrar) att lämna offerter på system för lokal installation. Istället driver alla leverantörer ganska enhälligt (det finns enstaka undantag) mot att införa hyresformen som en standardmodell för att tillhandahålla affärssystem.

För att undvika förvirring och oklarheter i denna blogg kommer jag att förhålla mig till sk publika molnsystem för att markera skillnaden mot de leverantörer som erbjuder sk privata molntjänster vilket jag likställer med traditionell hosting.

När det gäller publika molnsystem ser vi allt fler leverantörer göra entré i Sverige. Det största publika molnbaserade affärssystemet är NetSuite som har funktionalitet i omfattning som motsvarar de större traditionella affärssystem. Nästan i nivå med Jeeves, AX och IFS. NetSuite var också det första affärssystemet i världen som lanserades som molnbaserat redan 1998. NetSuite har dock få kunder i Sverige pga avsaknad av egen närvaro. Detta håller dock på att ändras då NetSuite under 2017 har startat kontor och nu bygger upp ett led med lokala partners. NetSuite har mycket goda möjligheter att få fart på sin försäljning med en ökad närvaro och fler partners.

Går vi nedåt i storlek möter vi Sage X3 som nyligen gjorde entré i Sverige med en imponerande lösning. Som alltid för ett nytt system är det en uppstartssträcka och det enda hindret för systemet att få fart är begränsad kapacitet på partnersidan.

En joker i leken är Monitor som överraskade marknaden med att visa mod och skriva om hela sin lösning istället för att försöka lappa och laga, och nu har en helt webbaserad lösning. De har dock ännu inte valt att marknadsföra sitt nya affärssystem G5 som ett molnsystem. Skulle Monitor välja att ta steget och erbjuda en publik molnlösning av sitt system har man en kioskvältare.

Rör vi oss ytterligare nedåt möter vi 24SevenOffice, Visma.Net, Rexor, Xledger, Specter, SAP Business ByDesign och SoftOne som alla befinner sig i inom samma funktionsbredd men med olika styrkor och svagheter. Sannolikt är det SAP Business ByDesign och Visma.Net som har den största potentialen (branschbredd) sett till plattformen systemen är byggda på och de resurser som dessa leverantörer besitter.

I den lite mindre klassen hittar vi Fortnox, Promikbook, Hogia, SoftOne, BL och ett flertal andra system som primärt riktar sig mot en- eller fåmansbolag. I denna grupp är Fortnox marknadsledare med över 180.000 kunder, vilket inkluderar drygt 40.000 kunder bara det senaste året.

Parallellt med ovanstående publika molnsystem har vi hela skaran med de traditionella affärssystemen som idag kan erhållas som privata molnlösningar. Inte minst Microsoft har en uttalad och tydlig molnstrategi.

Därmed kan man som kund i princip välja vilket system som helst och få det levererat som en molnlösning – dock med olika villkor och förutsättningar beroende på om det är ett privat eller publikt moln.

Tiden talar för de publika molnsystemen. All logik visar att i det långa loppet finns det stora synergier av att många kunder delar samma infrastruktur. Utmaningen är att få så breda och flexibla systemlösningar att kunderna kan köra dem utan att behöva göra lokala anpassningar. Kortsiktigt är det dock fortfarande ”generellt sett” mer kostsamt att välja en molnlösning jämfört med en lokal installation om man räknar in alla relaterade kostnader under en investeringsperiod på ca 10 år. Att räkna på en kortare period ger ingen mening då majoriteten av alla organisationer använder sina system i ca 10-15 år innan man genomför ett systembyte.

Det är inget tvivel om att marknaden har fått intresse för molnbaserade lösningar. Och när väl proppen har släppt kommer all fokus att riktas mot molnlösningar (och då kommer priserna att prisas ned till en mer rimlig hyresnivå jämfört med idag). För stora kunder och organisationer går det lite långsammare då man har en infrastruktur av mängder av parallella system som ska samverka med affärssystem och delvis hindrar införandet av en ren molnlösning.

Vi är dock ännu i en tidig fas när det gäller molnsystem. Under kommande 5-10 kommer vi ännu att befinna oss i en fas som kan kallas hybridfasen innan marknaden helt har övergått till rena molnlösningar. Och under denna tidsperiod kommer vi att få se ytterligare fler uppstickare på den svenska marknaden och inte minst kommer fler utländska system att pröva sina vingar.

Vi går en spännande tid till mötes där gamla regler och normer bryts mot nya och där synsättet på affärssystem kommer att radikalt förändras.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.