Priset ska ned på molntjänster

Inom affärssystem börjar det nu bli standard att samtliga leverantörer erbjuder sina kunder avtal i form av molnbaserade tjänster istället för att sälja engångslicenser. Och detta sker oavsett om leverantören erbjuder molntjänster via privata eller publika moln. Följden av att samtliga leverantörer börjat övergå till abonnemangsform är att det råder stor förvirring på marknaden om vad som är ”rimliga” priser.

Svårigheten gäller främst de leverantörer som väljer att byta modell från engångslicenser till hyresmodellen och därmed tvingas att räkna om och hitta en helt ny prisstruktur. En engångslicens för en samtidig användare som kostat exempelvis 25.000 SEK ska istället kosta något per månad. Ska leverantören utgå ifrån en fördelning som bygger på 3 år, 5 år, 7 år, 10 eller 15 år? Med facit i hand ser vi idag att ett genomsnittligt byte sker ca var 15:e år, därför borde man beräkna sin investering på åtminstone 10-15 år.

Om man gör en grov generalisering kan vi summera att en sk fullanvändarlicens för en engångslicens de senaste åren har legat kring ca 25.000 SEK. När vi idag gör en summering av den månadsavgift som leverantörerna erbjuder via sk molntjänst ser vi en bred spridning mellan 300 SEK upp till 2.500 SEK per månad för en fullanvändare. Trots att engångslicenserna tidigare varit väldigt lika. Man ställer sig då frågan hur leverantörerna beräknar sina månadspriser vid abonnemangsmodellen.

Det intressanta är att ett stort antal leverantörer hävdar att deras abonnemangsmodell och molntjänst leder till en lägre totalkostnad för kunden. Detta stämmer ytterst sällan. I merparten av de realistiska beräkningar som sammanställs och där beräkningen sker över en livslängd på åtminstone 10-15 år blir abonnemangsmodellen väsentligt mer kostsam. Och det spelar ingen roll hur mycket leverantören försöker bevisa när det gäller besparingar kring hårdvara och personal, slutsatsen kvarstår.

En rimlig prisnivå idag för en medelstort/stort affärssystem och en fullanvändare bör idag ligga inom intervallet 500-1.000 SEK per användare och månad, definitivt inte mer. Och när molntjänster inom några år blivit fullt etablerad kommer denna kostnad att pressas nedåt. För de mindre systemen som fokuserar på mikro och små organisationer ligger idag priserna i intervallet 100-300 SEK per användare och månad vilket är en rimlig nivå för denna målgrupp av organisationer.

Rådet är att inför en ny investering göra en beräkning som sträcker sig minst 10 år framåt. Och gör då också en jämförelse mot onpremise, ifall det är ett alternativ som finns till hands (för vissa branscher och kunder finns det inte längre något onpremise alternativ).

Det ska tilläggas att det finns många andra aspekter gällande molntjänster utöver priset som kan väga för eller emot detta alternativ. För en del organisationer saknas det förutsättningar att kunna hantera en egen lokal systeminstallation och drift.

Microsofts kunder är ett eget kapitel. Microsoft har tidigare erbjudit sina kunder att återanvända och byta in licenser när kunden flyttar sig mellan ex NAV och AX vilket varit en stark konkurrensfördel i samband med upphandlingar. Detta är inte lika enkelt när kunden nu samtidigt övergår till en abonnemangsmodell.

Budskapet är enkelt. Priser är idag i många fall alldeles för höga när det gäller molnbaserade affärssystem (jämfört med onpremise). Vi kommer inom några år, när marknaden stabiliserats, att få en normalisering med ett mer samlat prisfält även för abonnemang, på samma sätt som vi tidigare haft när det gäller On-premise. Men till detta inträffar är rådet till kunderna att står på er och förhandla ned de priser som leverantörerna erbjuder.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.