ERP

Stor brist på kompetens inom Affärssystem

Det största hotet framöver när det gäller affärssystem är bristande tillgång på kompetens och erfarenhet. Och detta inkluderar såväl resursbrist som kompetensbrist. Även om det totalt sett i Sverige finns relativt många konsulter som erbjuder tjänster inom affärssystem ser vi att den genomsnittliga kunskapsnivån är alldeles för låg.

Den gemensamma nämnaren för alla implementeringar är att komplexiteten ökar. Primärt kopplat till att införande av affärssystemet får allt större påverkan på hela organisationen och att andelen förändringsledning kontinuerligt växer. Således är det inte direkt kopplat till att fler eller mer komplexa funktioner införs utan att själva införandet i sig växer i omfattning. Detta är något som varken kunderna eller leverantörerna är rustade för. Det finns helt enkelt alldeles för få leverantörer som har förmåga att faktiskt leda en implementering från början till slut. Merparten av leverantörerna är funktionellt fokuserade och ser också sin leverans som kopplad till affärssystemet och inte till användandet av affärssystemet, vilket är två skilda saker.

Kompetensbristen gäller projekt- och förändringsledning samt praktisk branscherfarenhet. Och det senare är bekymmersamt inte minst inom branscherna handel och industri där förändringstakten är hög och där det krävs många års praktiska erfarenheter samt spetskompetens för att kunna stödja och guida kunden igenom en framgångsrik implementering och där kunden lyfts upp till välutvecklade processer.

De brister vi ser idag hänger delvis ihop med det stopp vi upplevde inom branschen under konjunkturnedgången 2008-2012. Under dessa år avstannade helt inflödet av nya konsulter och det var många projekt som lades på is. När vi nu några år senare upplever en enorm efterfrågan på implementeringar och tjänster så ligger vi rejält back när det gäller tillgång på erfarna konsulter.

Vi ser detta i upphandling efter upphandling. I ganska många fall kan leverantören uppbåda god kompetens på en systempresentation. Dock, när det kommer till implementeringen lyser dessa helt med sin frånvaro. En del leverantörer försöker överbrygga detta genom att begränsa insatsen av spetskompetens till att enbart bistå som lösningsarkitekter eller kvalitetssäkrare i utvalda projekt. Men detta räcker dessvärre inte, spetskompetensen blir alltmer efterfrågad i alla projekt.

Den bistra sanningen är att det i lilla Sverige finns väldigt få ”stjärnor” när det gäller implementering av affärssystem, och situationen är definitivt inte bättre hos de partners som har många konsulter. Medelkonsulten har för låg nivå för att idag motsvara det som krävs hos kunderna anno 2017.

Det finns i detta sammanhang röster som för fram att ovanstående inte gäller molnbaserade affärssystem där det är så enkelt att kunden enbart drar igång standardprocesserna och är igång på några veckor. Och visst kan detta stämma när det gäller renodlade ekonomisystem men inte när det gäller affärssystem som ska täcka ett flertal processer såsom handel, inköp, lager och produktion.

Vi lägger idag stort fokus på att i upphandlingarna verifiera leverantörernas kapacitet. Med detta avser vi inte antalet resurser eller geografisk täckning utan det är mer ett mått på bevisad förmåga att kunna leverera ett komplext projekt. Och sanningen är att allt fler leverantörer och partners får låg värdering i våra kontroller. Man saknar helt enkelt förmågan att ta ansvar för det man har utlovat i sitt avtal med kunden.

Även om vi hoppas på bättring är det idag inget som tyder på att bättring kommer att ske i tillräckligt hög hastighet framåt. Efterfrågan på kompetens inom affärssystem kommer att fortsätta öka de kommande åren i takt med ökande investeringar inom digitalisering och kompetensgapet ser ut att öka. Situationen kommer således att bli värre innan den blir bättre.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.