morkbla

Visma fullföljer köpet av Bluegarden

Efter en tids granskning av konkurrensmyndigheterna i Sverige, Norge och Danmark har det nu blivit klart att Visma kan fullfölja sitt förvärv av Bluegarden. Därmed räknar vi in ytterligare ett bolag på listan i den pågående konsolideringen på marknaden.

Visma fortsätter med förvärvet av Bluegarden sin ambition att stärka positionerna inom området Lön och HR. Strax före sommaren presenterades förvärvet av Comenius och utöver detta har ett flertal mindre och medelstora förvärv genomförts inom samma processområde de senaste åren i de nordiska länderna.

Att något skulle ske på marknaden var väntat men att det skulle bli just kombinationen Visma och Bluegarden var kanske inte något som alla hade förutsett. I vår roll som oberoende analytiker har vi under 2016 och 2017 dock haft flera propåer från stora utländska aktörer som kastat sina blickar på den svenska marknaden och allt pekar på att det fortfarande finns intresse från aktörer som idag inte har någon markant position i Sverige. Det finns fortsatt utrymme för omstuvning på den svenska marknaden.

Konsolideringen pågår inom många olika segment i IT-sektorn men just Lön och HR är ett intressant område då spelplanen är fragmenterad och det finns goda möjligheter att, med hjälp av riskkapital, skaffa sig en stark position och i vissa fall till och med nå en monopolliknande ställning. Mest attraktiva är de bolag som uppvisar en intäktsmodell som baseras på abonnemangstjänster vilket har blivit mer regel än undantag inom just Lön och HR.

Det finns dock skillnader mellan Lön och HR på det sätt att inflödet av nya lönesystem är nästintill obefintligt medan det inom HR lanseras nya nischade applikationer varje månad som går och trenden visar ingen avmattning framåt.

Bakgrunden till att just förvärv av applikationer inom HR blivit mode hänger samman med att kundernas intresse för HR-system har gått från noll till hundra på enbart 10 års tid och att det kommit in aktörer med 100% fokus på HR och vilka har lanserat moderna applikationer baserade på den senaste tekniken till skillnad mot många av de gamla klientbaserade PA-systemen som funnits på den svenska marknaden sedan 1990-talet. När tåget nu rusar iväg med exceptionell hastighet finns det ingen annan utväg för en del leverantörer än att förvärva konkurrenter eller själva bli uppköpta.

Till saken hör att HR ännu inte blivit 100% definierat. Även om vi idag ser många HR-system som är mer eller mindre heltäckande så uppkommer det fortfarande nya delområden som gör att begreppet HR successivt vidgas. En trend som liknar den vi upplevde inom CRM för 20 år sedan.

En intressant reflektion är att vi under de senaste åren sett flera exempel på stora leverantörer av affärssystem förvärva HR-applikationer (ex SAPs köp av Successfactors, Sages förvärv av Fairsail och Microsofts förvärv av LinkedIn) för att komplettera sitt affärssystem – men att detta är omtvistat. De leverantörer av affärssystem vi talat med som ej följt med i denna trend säger att det vore fel väg att gå att köpa något för att sedan försöka smälta ihop med ett affärssystem som bygger på en helt annan logik. Istället ser vi nu exempel på leverantörer av affärssystem som investerar stort i egen utveckling av HR-funktioner som istället följer affärssystemets grundlogik. Vilken strategi som ger bäst resultat visar sig inom några år. Oavsett vägval vill alla leverantörer ta en del av den spännande HCM-marknaden.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.