ERP

Nej – IFRS kräver inte byte av affärssystemet

Med några års mellanrum uppstår det nya fenomen som får påverkan på i stort sett hela marknaden, och dessutom till konsulternas stora förtjusning, det skapar ju många debiterbara timmar. Så har det exempelvis varit när det gäller sekelskifteshanteringen vid millennieövergången och införandet av Euro som valuta. Och visst är det naturligt att många verksamheter behöver lite guidning och stöd för att planera för denna typ av förändringar.

Sedan en tid tillbaka går drevet när det gäller regelverket IFRS. Många konsultbolag vill visa framfötterna och tillämpar en märklig mix mellan hot och fakta när det gäller information om vad som kommer att ske och de effekter det får på kundens verksamhet. Och man kan tillstå att situationen lätt kan uppfattas som diffus då media pratar om IFRS 9, IFRS 15, IAS, RFR, etc. Konsulterna har en förmåga att öka komplexiteten genom att lyfta fram alla olika aspekter av de regler som är under såväl kortsiktig som långsiktig förändring på internationell nivå. Och gärna med det värsta tänkbara hotet – att affärssystemet kanske måste bytas ut.

Sanning är dock att den absoluta majoriteten av alla organisationer kan behålla sina befintliga affärssystem och ska knappast känna oro för att systemet blir ett hinder för att genomföra de förändringar som krävs inför det nya regelverket. Merparten av förändringarna i regelverken handlar om principer för redovisning och kan kräva en översyn av såväl processer, rutiner och rapportering. Men enbart i undantagsfall ställer det krav på specifik funktionalitet i affärssystemet.

Dock är det viktigt att man gör en översyn av sin redovisningsmodell och säkerställer att man gör de förändringar som krävs för att rapporteringsmässigt kunna möta myndigheternas krav.

Men utöver detta är det värt att lyfta fram nyttan av att göra en översyn, oaktat IFRS, av sin modell för redovisning och rapportering. Väldigt ofta möter vi organisationer som 15-20 år efter sin grundinstallation fortfarande arbetar kvar med samma redovisningsmodell, och detta är egentligen helt orimligt då merparten av alla organisationer upplevt ett flertal förändringar i sin verksamhet under årens lopp. Konklusionen är att man lätt fastnar i en modell som blir cementerad, och orsaken går ofta att finna i en kombination av bristande kunskap/förståelse för hur affärssystem kan optimeras och konstant tids- och resursbrist. Det är vanligt att ekonomiavdelningen är allra sist i ledet på att få gehör för nya önskemål och behov när det gäller systemstöd.

Sitt dock still i båten när det gäller affärssystemet. Det behöver med all sannolikhet inte ersättas enbart pga de förändringar som sker inom IFRS. Du kan därmed helt ignorera de försäljare av affärssystem som tar chansen att uppvakta dig med detta som förevändning.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.