ERP

Hur lyckas du med ditt affärssystem?

I en tid med massiv konkurrens är det väldigt många säljare som uppvaktar kunderna. Och budskapen är givetvis detsamma, deras affärssystem är modernt, unikt och väldigt lätt att komma igång med. Framgången är därmed given, eller?

Nej, självklart är det många parametrar som tillsammans bidrar till framgång och för den genomsnittlige kunden är det svårt att förutse vad som behöver göras för att dels hitta rätt affärssystem och dels genomföra en framgångsrik implementering.

Av just detta skäl har vi inrättat priset ”Årets affärssystemsprojekt”. Vi vet att det finns framgångsrika projekt även om dessa sällan blir uppmärksammade i media. Vi vet också att framgång inte uppstår av ett slentrianmässigt beteende eller tur, det kräver istället hårt arbete och en väl genomarbetad och förankrad strategi. Inte minst krävs insikten att åtminstone 60% av framgångsfaktorerna går att finna på kundens sida. Kundens agerande är väsentligt mycket mer avgörande än leverantörens agerande såväl före som under implementeringen.

I stort handlar det handlar om insikt om de förändringar som kommer att ske som följd av implementeringen (och delvis om förändringar som måste ske innan implementeringen kan genomföras) och förmågan att kunna planera och förbereda ett införande samt att själv sitta vid ratten eller åtminstone ha ena handen på ratten under implementeringen. Att överlåta implementeringen helt på leverantören blir som att spela rysk roulett och där det ligger 5 patroner i en hylsa för 6 patroner. Ett leverantörsprojekt = ett garanterat misslyckat projekt.

Efter att ha medverkat och haft insyn i hundratals implementeringar vet vi att det finns tydliga kännetecken bakom framgångsrika implementeringar och det är dessa vi önskar att belysa med priset ”Årets affärssystemsprojekt”. Syftet är att informera samt inspirera andra kunder till att agera i tid och förebygga de utmaningar som ofta uppstår inför och under en implementering.

Det handlar inte om att premiera leverantören eller lyfta fram enskilda system utan vi lägger fokus på kunden och hur de har agerat och därmed visa på goda referensexempel. Vi befinner oss i en tid med massiva investeringar i IT och det är idag stora värden som går förlorade pga att många kunder inte förstår sin roll inför och under implementeringen.

Priset för ”Årets affärssystemprojekt” genomförs i år för 3:e gången och vi inväntar med spänning på att få ta del av de goda exempel som finns i Sverige. Låt oss alla hjälpas åt att lyfta Sverige framåt och ta lärdom av de misstag som genomförs och de lyckade exempel som finns. Må bäste kund vinna!

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.