ERP

Netsuite accelererar i Sverige

Netsuite är inget nytt affärssystem i Sverige. Tvärtom, Netsuite har funnits på den svenska marknaden i över 10 år och är därmed en veteran när det gäller molnbaserade affärssystem. Det är dock ett affärssystem som hållit sig under radarn då företaget saknat egen lokal organisation i Norden och istället enbart sålts via en enskild partner.

Netsuite lanserades redan 1998 och var redan från start utvecklat som ett ”äkta” publikt molnbaserat affärssystem. Som för alla andra molnbaserade IT-system dröjde det ca 7-8 år innan bolaget blev lönsamt men är idag en väldigt lönsam leverantör. Bolaget förvärvades av Oracle under 2016 och ingår ännu som ett relativt fristående affärsområde inom Oracle.

Sedan 2017 har Netsuite valt att etablera egen och lokal organisation i Sverige samtidigt som man i högt tempo tecknat avtal med ett flertal lokala partners som nu med hög intensitet börjat bearbeta den svenska marknaden. På kort tid har +5 partners tillkommit utöver Alterview som varit partner i Sverige sedan introduktionen för ca 10 år sedan.

Redan när Netsuite lanserades i Sverige ca 2008 uppvisade systemet imponerande funktionalitet både gällande bredd och djup. Och redan vid denna tidpunkt var systemet utvecklat med möjligheten för kunderna att modifiera gränssnittet samt lägga till egna fält och tabeller och därmed skräddarsy systemet efter egna behov. Detta är numera standard inom de flesta seriösa affärssystem.

Fram till ca 2016 kunde vi i Sverige räkna ihop ca 50-talet kunder som använde affärssystemet. Under det senaste 1.5 åren har dock takten ökat väsentligt och med alla nya partners kommer vi se en betydligt högre takt och mångdubblering av antalet kunder.

Netsuite ligger väldigt långt fram tekniskt och erbjuder en välpaketerad systemlösning. Funktionaliteten är mycket god och kan mer eller mindre jämföras med Jeeves, Epicor och ett mellanting mellan MS NAV och MS AX. Man ska dock vara försiktig med jämförelser då alla affärssystem har sina egna målgrupper av kunder och därmed olika styrkor och svagheter.

På den nordiska arenan har Netsuite fångat intresse bland annat från organisationer med en stor internationell spridning med många länder, många dotterbolag och många språk. Och inte minst har detta blivit ett affärssystem som attraherar startups som planerar för internationell expansion och vill säkerställa att man har ett affärssystem som stödjer ”alla” de länder där man planerar för tillväxt.

Det man ska komma ihåg med Netsuite är att medaljen har en baksida. Med hög funktionalitet och flexibilitet följer också automatiskt en viss komplexitet. Detta är oundvikligt och drabbar alla affärssystem efter 15-20 år. Det är möjligt att på relativt kort tid dra igång en driftsättning av Netsuite men för att bli en fullgod användare och för att utnyttja affärssystemets potential krävs det ganska många timmars upplärning.

Vi har de senaste 2 åren sett en markant ökning av intensitet när det gäller affärssystem i Sverige och konkurrensen har blivit extremt utmanande. Går vi tillbaka några år i tiden var det Microsoft som var på allas läppar när det gäller affärssystem. Nu talar alla istället enbart om molnbaserade affärssystem och Microsoft är inte längre den rubrik som kommer först. Netsuite tillhör en av de aktörer som har goda förutsättningar att bli en väldig stark aktör på den nordiska arenan. Företaget har redan hunnit med några generationsskiften och skaffat sig viktiga erfarenheter. Vi kan återigen konstatera att de ”gamla” leverantörerna kommer att få uppleva en väldigt svår konkurrens de kommande åren.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.