AI har blivit verklighet

AI (Artificiell Intelligens) har varit ett ämne som diskuterats i många år, och vi är många som minns filmen ”År 2001 – ett rymdäventyr” av Stanley Kubrick som hade biopremiär redan 1968. Filmen handlade om Datorn HAL som kunde se och förstå sin besättning och kunde ”tänka” själv. Det som då verkade vara fantasi och osannolikt har idag blivit verklighet. Vår utveckling har nått den punkt där våra datorer förstår tal och kan tolka bilder. Vidare har datorerna idag förmåga att ”lyssna av” vad som chattas i realtid över internet och därmed dra slutsatser om vad som är på väg att ske framåt. En teknik som bland annat används för bekämpning av terrorism.

Det område som nu ges störst uppmärksamhet är sk ”Machine Learning” där vi låter våra datorer bygga upp egen ”kunskap” utifrån att dra slutsatser från tillgänglig fakta inom specifika branscher. Dels handlar det om att våra datorer idag har kapacitet att bearbeta enorma datamängder på väldigt kort tid och dels handlar det om att våra datorer kan förmåga att finna mönster i stora volymer av det vi kallar ostrukturerad data, något som är svårt och nästintill omöjligt för oss människor. Följden av Machine Learning är att våra datorer kommer att påskynda vårt lärande och därmed öka innovationstakten framåt. Även om vi anser att innovationstakten är hög idag är det en enbart en försmak av vad det vi kommer uppleva inom några år. Fördelen med datorn är att den kan arbeta dygnet runt hela året och därmed arbeta med konstant inlärning. Och med en accelererande ökning av kapacitet sker inlärningen allt fortare. Följden är en accelererande loop där innovationer kommer att öka i antal och ledtiden från lansering till att innovationen kan tillämpas praktiskt blir allt kortare.

I företagsvärlden innebär detta två saker. För det första kommer företagen att kunna utnyttja AI till att hela tiden öka sin kunskap om kunderna och omvärlden för att därmed snabbare kunna reagera och agera på förändringar som uppstår på marknaden. Och för det andra innebär den höga utvecklingstakten att leverantören tvingas öka sin egen forskning och utveckling för att inte halka efter konkurrenterna. Med den hastighet vi har idag inom innovation kommer teknik fort bli gammal och inaktuell.

En avgörande skillnad i den digitalisering vi ser idag och den utveckling vi upplevde under exempelvis den industriella revolutionen är att kostnaden för innovation är en bråkdel och att innovationerna kommer så många fler tillgodo på kort tid. Därmed är AI på väg att bli något som påverkar oss alla såväl i vår vardag som på vårt arbete. AI har kommit för att stanna och vi har enbart sett en liten försmak av vad som kommer framåt.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.