ERP

Är Microsofts storhetstid inom affärssystem på väg att dala?

Frågan kommer inte från mig. Det är istället en fråga som ställts allt oftare till mig från kunder under det senaste året. Inledningsvis viftade jag bort frågan med att bestämt hävda att Microsoft ännu är i sin tillväxtfas och tillhör de starkaste spelarna på marknaden och har många goda år framför sig. Men när frågan fortsatt kommit upp i fler sammanhang har även jag själv tvingats till eftertanke.

Min första fundering var givetvis vad som ligger bakom att denna fråga överhuvud taget kommer upp? Ingen kan förneka att Microsoft är den leverantör av affärssystem som vuxit mest de senaste 10 åren sett både till marknadsandel och omsättning. Och då frågan kommit från kundsidan beror det inte heller på illvilliga rykten från konkurrenterna.

Efter lite dialog med de kunder som ställt frågan visar det sig att bakgrunden till ifrågasättandet baseras på kundernas insikt om att hela marknaden är under successiv förändring när det gäller synsätt kring ”vad” som är ett affärssystem och hur den framtida infrastrukturen för information och kommunikation håller på att förändras. Allt oftare landar ”strategier” och ”förstudier” kring affärssystem idag i konklusionen att kunden INTE ska satsa på att trycka in alla sina behov i ett och samma affärssystem.

Det huvudsakliga motivet till denna konklusion är att det ofta finns en ”nyttokurva” där man efter en viss nivå av ”samlade funktioner i ett och samma system” passerar nyttotoppen och där nyttan efter denna punkt dalar nedåt på grund av att nyttan blir negativ – som följd av att ”ett system” blivit ett viktigare mantra än att varje process ska nå ”maximal nytta”. Istället blir det allt vanligare att större organisationer och koncerner öppnar upp för en mer ”dynamisk” infrastruktur med en mix av applikationer och där allt större andel läggs som molntjänster.

Om man gör en analys av vad som pågår hos dominanterna inom IT såsom ex Google, Amazon, IBM, Salesforce, Intel, Apple, Twitter, etc (listan kan göras lång) så håller samtliga leverantörer på att bygga upp ett nytt landskap med plattformar (deployment platforms) för language-/voice-/face recognition, messaging platforms och AI agents. Och alla nya ”produkter” lanseras som abonnemangstjänster.

Det är i detta landskap som morgondagens affärssystem ska finna sin plats och bli en del av infrastrukturen. Morgondagens vinnare kommer inte vara det affärssystem som har flest funktioner utan det affärssystem som bäst kan anpassa sig till den snabba förändringen med gränssnitt för att kunna kommunicera med alla dessa nya tjänster och möjligheter som stavas ”AI”.

Till ovan ska läggas att kundernas efterfrågan av molnbaserade affärssystem ökat i hög takt de senaste 2 åren. Allt oftare möter vi kunder som lägger större vikt vid att gå över till en molntjänst istället för att prioritera att välja det system som har flest funktioner.

Sammantaget ovan kan man säga att vi håller på att se nya spelregler forma sig inför framtiden och det är i detta ljus det finns skäl att ifrågasätta ett stort antal av marknadens affärssystem. När ännu ett flertal av leverantörerna sitter kvar med gamla onpremise lösningar och arbetar med övergång till en molnmodell så håller den globala infrastrukturen på att springa ifrån dem.

Går vi tillbaka till ursprungsfrågan har jag svårt att tro att Microsofts storhetstid inom affärssystem är över. Istället stor bolaget ännu stadigt och närmar sig successivt positionen till att ta ledarkronan från SAP även när det gäller stora organisationer. Men inget varar för evigt och vi kommer se en framtid där begreppet affärssystem vänds upp och ned. Och inte ens Microsoft är starkt nog att stå emot denna trend. Därför blir det spännande att följa utvecklingen de kommande åren. Med den höga takt vi har idag i utveckling och förändring så är 3-5 år en väldigt lång period där otroligt mycket kommer hinna hända. Och kunderna är inte längre bara en grupp som accepterar och tar emot. De ställer numera allt större krav på att leverantörerna måste hänga med i det höga tempot och bidra till ökad nytta hos kunderna.

Frågan är om det i framtiden går att bli/vara en ”dominant” inom affärssystem eller om det istället handlar om att bygga samarbeten med en mångfald av andra leverantörer/plattformar och därmed kunna erbjuda kunderna en nästintill obegränsad flexibilitet när det gäller förändring och utveckling. Ingen kund vill fastna hos en leverantör som dikterar villkoren för kundens utveckling.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.