ERP

Nordiska Affärssystem halkar efter?

Under lång tid har nordiska affärssystem stått starka vid konkurrens mot utländska affärssystem och där ett av skälen just varit att de varit nordiska. Nordiska kunder har känt sig trygga med att köpa affärssystem som varit utvecklade i norden och för den nordiska marknaden. Denna trygghet har också hängt samman med uppfattningen att det varit tryggt att ha närhet till leverantören och utvecklarna.

Jag konstaterar dock att vi är på väg in i en ny tid där kunderna väljer att väsentligen prioritera ned leverantörens ursprung som urvalskriterium. Allt oftare möte vi i upphandlingar att kunden mer eller mindre helt bortser ifrån leverantörens ursprung och istället lägger störst fokus på leverantörens kapacitet till utveckling och förmåga att hänga med i den tekniska utvecklingen. Enbart under det senaste året har vi sett ett flertal upphandlingar där kunderna aktivt valt att helt utesluta alla affärssystem som inte kan erbjudas som sk ”multitenant” molnsystem, trots att det finns ett flertal traditionella affärssystem (för lokal installation) med funktionalitet som vida överstiger vad många av molnsystemen kan erbjuda.

Denna blogg handlar dock inte primärt om ”cloud vs onpremise” utan om leverantörens förmåga att hålla tempo och kunna påvisa en hög utvecklingstakt. Och vid jämförelser mellan de nordiska affärssystemen och de utländska konkurrenterna så framstår det allt mer som att våra nordiska affärssystem börjar halka efter. När vi 2018 är på väg in i AI-ålderns tidevarv är det viktigt att kunna påvisa hur den tekniska arkitekturen ska förhålla sig till den värld som nu i högt tempo håller på att ta form.

Om man gör en skanning av vad som sker hos globala aktörer som IBM, Oracle, Google, Salesforce, SAP, Microsoft och många andra så är det ett helt nytt landskap av applikationer som håller på att växa fram. Vi talar då om plattformar för att hantera sk AI-agents, messaging platforms, language platforms samt bot frameworks och deployment platforms. Det är i denna värld som morgondagens affärssystem måste finna sin roll och dra fördel av den teknik som utvecklats av de globala aktörerna. Att försöka utveckla egna lösningar för att hantera motsvarande är en återvändsgränd.

För att finna sin roll i morgondagens landskap krävs att man först når insikt om att ”inget är för evigt” och att ”det som alltid fungerat inte nödvändigtvis fungerar imorgon”. Med detta menas att man måste våga öppna ögonen och se världen med inställningen att ”nu går tåget” och ”vad gör jag/vi för att hänga med i den omvandling som nu pågår”.

Som svensk och nordbo är jag givetvis stolt över de lokala företag som grundats och utvecklats inom branschen för affärssystem. Men när jag tittar framåt och ser vilka massiva (mångmiljard) investeringar som nu pumpas in från de globala aktörerna ställer jag mig undrande till vilka av våra nordiska leverantörer som har kapacitet och muskler till att hänga med i omvandlingen. Även om det finns enstaka undantag är konklusionen att utvecklingen hos många lokala leverantörer går alldeles för långsamt. Och att enbart köpa sig till marknadsandelar via förvärv av konkurrenter och nya uppstickare är en tveksam och dyr modell.

Den nordiska marknaden har varit ganska förskonad från utländsk konkurrens under årens lopp. Flertalet internationella aktörer har betraktat den nordiska marknaden som för liten och begränsad och därmed arbetat med en mättad inställning. Detta har ändrats och vi ser just nu ett flertal internationella aktörer som aggressivt bearbetar den nordiska, och i synnerhet den svenska marknaden. Och det ger resultat. Under de senaste 2 åren har vi sett många avslut med ”nya” affärssystem som vinnare och trenden håller i sig.

Kunden anno 2018 efterfrågar andra värden än vad kunden gjorde 1990 då det var fokus primärt på funktioner. Idag lägger man istället störst fokus på innovationsförmåga och utvecklingsförmåga. Och det handlar om betydligt mer än att kunna visa upp att man lyckats integrera affärssystemet med en bot. De kommande 5 åren kommer kräva väsentligt mycket mer investeringar av leverantörerna jämfört med föregående 10 åren, för att hänga med och behålla en position på marknaden. Frågan är vilka nordiska leverantörer av affärssystem som har det kapital och den uthållighet som krävs?

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.