ERP

Fortnox tar över marknaden

I maj 2017 hade Fortnox 170.000 kunder. Ett år senare har kundstocken ökat till +225.000 kunder, dvs en ökning med ca 30% på endast 1 år. Tillväxten imponerar och får övriga leverantörer att blekna vid en jämförelse. Det som började som en liten spännande uppstickare år 2001 har blommat ut och nu helt tagit över rollen som Sveriges mest populära affärssystem för små organisationer. Ingen annan ”etablerad” leverantör kommer i närheten av denna tillväxt.

I många år var ”SPCS” ett begrepp inom branschen för Affärssystem. Det lilla ekonomisystemet som lanserades i mitten av 1980-talet och med tiden fick hundratusentals kunder. Systemet lever ännu kvar under ägarskap av Visma och det är fortfarande många kunder som använder någon av de olika efterföljande versioner och paketeringar som ännu erbjuds.

Bakom båda framgångsrika system står Jan Älmeby som år 2001 i samma veva både sålde SPCS till Visma och grundade sitt nya företag Fortnox och då med 100% fokus på molnet. Det är intressant att notera att Jan sålde SPCS 17 år efter verksamheten grundats och att Fortnox 17 år senare tar över kronan som det ledande affärssystemet för små organisationer. Jan är inte längre någon aktiv ägare i Fortnox men mycket av framgångarna kan ändå tillskrivas Jan som var tidigt ute med sin satsning på molnbaserade system.

I likhet med alla andra leverantörer som grundat och lanserat molnbaserade affärssystem tog det nästan 10 år innan Fortnox visade vinst. Nu är dock Fortnox lönsamt sedan flera år tillbaka och uppvisar allt bättre lönsamhet för varje kvartal som går. Och det är just detta som är signifikant med molntjänster, dvs att intäktsmodellen innebär betydligt lägre intjäning initialt men stora och växande intäkter på sikt. Och Fortnox utveckling visar just att intäkterna nu stiger snabbt för företaget och att varje ytterligare tilläggstjänst som kan föras ut till kundbasen genererar ett högt täckningsbidrag.

Dominansen som ”primär leverantör till små organisationer i Sverige” har idag blivit så stor att ”alla andra” leverantörer av nischade applikationer mot mindre organisationer väljer att bygga färdiga integrationer mot Fortnox, vilket ytterligare stärker Fortnox ställning som position som standardsystem för denna målgrupp av kunder.

Under 2016 blev Fortnox föremål för ett uppköpserbjudande från Visma. Vid denna tidpunkt värderades Fortnox enligt erbjudandet till 1.4 miljarder SEK. Idag har börsvärderingen passerat 4.1 miljarder SEK vilket visar styrkan i den underliggande intäktsmodellen och företagets leveransförmåga.

Det ska nämnas att Fortnox givetvis har konkurrenter på marknaden och att det finns en mångfald av nya spännande och molnbaserade applikationer för små organisationer. Och med tiden kan säkert några av dessa få en betydande roll på marknaden. Det är dock viktigt att beakta att det vanligtvis dröjer åtminstone 5-10 år innan en molnleverantör uppnår beständig lönsamhet och det förutsätter att tillväxten av nya kunder håller ett högt tempo.

Fortnox hade ursprungligen också internationella planer via Fortnox International men valde senare att sära på släktskapet och avskilja Fortnox International som ett fristående bolag vilket senare döptes om till Briox och som idag också är ett noterat bolag. Briox är ännu i en investeringsfas men har börjat nå framgångar i Tyskland, Storbritannien och Finland.

Även om Fortnox redan blivit fullvuxet och passerat +225.000 kunder är förutsättningarna goda till att dubbla antalet kunder under de kommande åren. Den svenska marknaden är under omvälvning där alltfler företag väljer att lämna sina gamla lokala system till förmån för moderna och molnbaserade system. Och de organisationer som istället väljer att överlåta bokföringen till en extern part kommer vanligtvis också i kontakt med Fortnox då majoriteten av alla redovisningsbyråer valt Fortnox som sin primära plattform för redovisningstjänster.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.