2019 – Transformationens år

Vi är på väg att lämna 2018 och träder strax in i 2019. Digitalisering har varit på allas agenda under den senaste tiden och 2019 kommer inte att bli något undantag. Och nu kommer förändringen att slå igenom på allvar. Förändringståget har lämnat perrongen och börjat få upp farten. Under 2018 har många pratat om digitalisering men under 2019 kommer vi få se det praktiska arbetet komma igång.

Ett tydligt exempel på detta är företag och organisationer som tidigare sett över sina system och då övervägt vilka system som kan/bör bytas ut för att kunna möta framtiden på ett bättre sätt. Nu ser vi istället att allt fler organisationer ser över hela sitt IT-landskap och ifrågasätter hur arkitekturen är uppbyggd. Många har kommit till insikten att gamla sanningar inte gäller längre och att det som var bäst igår inte är bäst imorgon.

Flexibilitet är ledordet inför morgondagen. Att skaffa sig möjligheten att kunna förändra sitt landskap med system successivt utan att behöva drabbas av tunga implementeringar och besvärande driftstopp. Samt att kunna utnyttja de nya digitala tjänster som vi nu ser lanseras nästan varje dag. Tid har blivit en konkurrensfaktor och stort fokus läggs nu på att bygga bort de hinder som tidigare funnits mot att kunna växla in och ut applikationer och tjänster i infrastrukturen.

Många företag bär på en tung ryggsäck bestående av ett landskap med många och gamla applikationer, många anpassningar samt en del egenutvecklade system med bristande support, en mångfald av integrationer samt rutiner med stort inslag av manuellt arbete och pappersflöden. Att svänga om detta till en modern arkitektur med öppenhet mot omvärlden och effektiva arbetsflöden är inte enkelt. Det kommer ta tid och det kommer i många fall att kräva ganska stora investeringar.

Det har tidigare varit möjligt att begränsa och skjuta investeringar i IT på framtiden, men för att kunna hänga med i den förändringstakt vi nu ser krävs det att den sk ”IT-skulden” betalas av. Man kan lappa och laga till en viss gräns, men förr eller senare krävs det att man bygger nytt från grunden för att få ett fundament som är starkt nog att klara kommande påfrestningar.

De frågor vi idag ser att organisationerna brottas med är många: Vilka applikationer bör vi hantera själva och vilka bör vi lägga i molnet? Vilka processer kan vi ha gemensamt inom koncernen och vilka bör vara unika för olika affärsområden? Vilka principer bör vi ha för master data och vad kan vara koncerngemensamt? Hur mycket systemstöd bör vi trycka in i ett och samma system och hur många fristående applikationer kan vi acceptera? Hur bör vi förändra och utveckla vår systemförvaltning för att kunna hantera frekventa uppdateringar av vår systemmiljö?

Utmaningen för många organisationer är att svaren på frågorna leder till att tidigare strategier och normer behöver brytas upp och ifrågasättas. Stor andel av morgondagens infrastruktur kommer byggas på en molnbaserad arkitektur. Det innebär inte att kunden slipper tänka på IT utan istället att sättet att äga, förvalta och underhåller behöver ändras.

Som nämndes i inledningen har tåget kommit i rörelse och vi ser att allt fler organisationer påbörjat sin översyn och arbetar med framtagning av strategier och riktlinjer för morgondagens IT. Det praktiska arbetet som redan inletts kommer att intensifieras under 2019 vilket i sin tur kommer att leda till hög efterfrågan på konsulter som kan guida och leda kunden igenom transformationen. Vi har ett spännande år framför oss. Det är nu förändringen verkligen tar fart på allvar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.