ERP

Tronskifte inom Affärssystem

Det har skett ett maktskifte inom affärssystem. Under de senaste åren har kronan ”global ledare” förflyttats från SAP till Microsoft. Ännu har SAP störst marknadsandel kunder (globalt sett) om vi ser på kategorin stora organisationer. Samtidigt håller Microsoft successivt på att knapra in försprånget procent efter procent.

SAP har varit en i det närmaste ohotad ledare på global nivå sedan millennieskiftet. Även om det finns fler aspiranter till kronan såsom exempelvis Oracle och Infor, är det trots allt SAP som varit den tongivande utvecklaren och innovatören. Men med övergången till en molnbaserad värld och därmed också ett nytt landskap med appar och mikrotjänster och inte minst alla nya tjänster relaterade till AI har förutsättningarna förändrats för våra traditionella leverantörer av affärssystem.

Fokus svänger nu om från affärssystem till ”plattformar”, och detta hänger samman med insikten om att kundernas infrastruktur håller på att öppna upp sig för att kunna utnyttja de intelligenta tjänster som skapar morgondagens motorvägar. Och när det gäller utveckling av plattformar och digitala tjänster har Salesforce, Oracle och Microsoft kommit längre än SAP. Även Infor investerar stort i framtiden.

SAP och Microsoft har närmat sig varandra från olika håll. SAP har länge betraktats som en leverantör av system till stora organisationer och har över tiden kompletterat med produkter som riktar sig mot det lägre segmentet såsom Business One och nu senast Business Bydesign. Och Microsoft har tvärtom varit en framträdande leverantör hos små och medelstora organisationer men har under åren pumpat in så mycket utveckling i sina system att NAV och AX har pressats uppåt i segment. Idag är AX, eller Dynamics 365 For Finance and Operations som det heter men ingen orkar säga, ett system som attraherar även de allra största organisationerna. Likaså har NAV (eller Dynamics Business Central) byggts på för att tryckas upp mot medelstora organisationer.

SAP befinner sig i ett skifte där allt fokus från det äldre ”stora” Business Suite läggs över mot S/4Hana. Ännu är inte S4/Hana lika komplett som den tidigare suiten men funktionaliteten är såväl bred som djup och riktar sig mot många branscher. Samtidigt har SAP just nu väldigt stora framgångar med Business Bydesign som riktar sig både mot små (minst ca 10 användare) och stora organisationer och där driftsättning kan ske på väldigt kort tid (veckor) om kunden kan acceptera den standarduppsättning som erbjuds. Business One har idag väldigt många kunder globalt sett, men det finns skäl att ifrågasätta hur länge SAP kommer att ge fokus till systemet när Business Bydesign börjar få upp bredden i sin funktionalitet. Idag har Business Bydesign och Business One styrkor/svagheter på olika områden men mycket snart kommer Business Bydesign att springa förbi Business One.

Med Dynamics 365 for finance and Operations har Microsoft uppnått en exceptionellt stark produkt som kan konkurrera mot samtliga stora ledande affärssystem, och snart inom alla branscher. Även om produkten i sin standardversion inte har ”all” funktionalitet finns det ett brett utbud av partnerlösningar som medför att produkten fungerar för alla branscher. Utmaningen för Microsoft är att produkten blivit bättre än deras partners som i många fall uppvisar märkbara brister i förmågan att utnyttja produkten på ett optimalt sätt. Med den höga utvecklingstakt som Microsoft håller kommer fortsatt många partners att ligga efter i sin kunskap med risken att varje ny kund blir en pilotkund. Precis på samma sätt som vi upplevde när SAP drog iväg utvecklingsmässigt som en raket runt millenniet och där deras partners inte kunde hänga med och därför ofta misslyckades med sina implementeringar. På marknaden hörs nu allt oftare att AX är på väg att bli det nya ”SAP” och då med en negativ hänvisning till den stämpel som ”komplext/krångligt” som drabbade SAP runt milleniet.

Både SAP och Microsoft kommer under överskådlig tid tillhöra ledarna inom affärssystem. Men om vi ser på trenden och den utveckling som nu sker gällande plattformar och digitala tjänster är det Microsoft som har fördel. Många av de kunder som tidigare tillämpade en ”Microsoft-strategi” har valt att omdefiniera detta till en ”Azure-strategi” med betydelsen att det inte behöver vara enbart Microsoft-applikationer men att de applikationer man satsar på ska vara anpassade för att fungera i plattformen Azure samt erbjuda en öppen arkitektur och teknologi.

Att det har skett ett tronskifte från SAP till Microsoft ska dock inte tolkas som något permanent. Branschen för affärssystem, som historiskt utvecklats i ett relativt långsamt och linjärt tempo, upplever nu en tempohöjning som håller på att skaka om branschen. Det finns inte längre några givna regler och inflödet av ny teknik och innovation håller på att radikalt förändra förutsättningarna för de traditionella leverantörerna av affärssystem.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.