Vår serie med VD-intervjuer återkommer

I en tidigare blogg tog vi upp att ett för kommuner nytt företag och ekonomisystem lyckats vinna en upphandling och affär med Svenska kommuner. Det var Xledger som vann och fick tilldelningsbesked när 4 Dalslandskommuner genomförde en upphandling under 2018. Givet att Xledger representerar den nya generationen molnsystem, där alla kunder kör på samma databas och instans, så blir det intressant att följa hur och på vilket sätt det kan få påverkan på både framtida upphandlingar och framtida teknisk utveckling av samtliga ekonomisystem på kommunmarknaden.

Under 2018 skall nu Xledger implementeras i de 4 Dalslandskommunerna. Ekonomichefer, IT-chefer och andra intresserade i övriga kommunsverige kommer säkert att följa detta med stort intresse och naturligtvis också övriga leverantörer av ekonomisystem till Sveriges kommuner där CGI, UNIT4 och Visma är de dominerande.

Vi har tidigare haft vad vi kallat ”VD intervjun” på bloggen och då vi vet att det är många ekonomichefer bland Sveriges kommuner som följer vår blogg, planerar vi nu för att publicera intervjuer med samtliga 4 ansvariga (VD eller motsvarande) för de olika ekonomisystemen som är aktuella på den svenska kommunmarknaden. Vi tänker under intervjuerna ta ett litet större grepp kring frågan om den tekniska utvecklingen och hur det i sin tur påverkar leverantörer och system de kommande åren.

Längre fram i vår gör vi samma sak med att intervjua VD eller motsvarande ansvarig för de HR-system som återfinns bland Sveriges kommuner.

Först ut i denna intervjuserie är Sofia Gerstenfeld, som är VD för Visma Enterprise AB.

Visma Enterprise AB erbjuder ett utbud av HRM-lösningar mot den privata och publika marknaden, Ekonomisystem för offentlig sektor samt system för hjälpmedelshantering inom sjukvården. I produktportföljen finns både Visma Affärslösningar och Visma.net Financials där Visma Affärslösningar sedan lång tid tillbaka återfinns hos ett stort antal svenska kommuner och där Visma.net är en relativt ny produkt där Visma till dags dato bland annat tecknat ramavtal med ESV.

Intervjun med Sofia Gerstenfeld kommer på bloggen inom kort.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.