ERP

Intervju med Sofia Gerstenfeld, VD på Visma Enterprise AB

I vår första VD intervju med de företag som levererar Ekonomisystem till Sveriges kommuner har vi träffat Sofia Gerstenfeld på Visma.

Sofia Gerstenfeld började karriären med en period som revisor på KPMG, efter sin ekonomexamen från Lunds Universitet. Därefter gick hon vidare till att arbeta med rekrytering och som ledare på Manpower, där intresset för HR och försäljning väcktes.

Till Visma kom Sofia Gerstenfeld som HR-chef på Visma Software 2007. Sex år senare axlade hon rollen som vd för systerbolaget Visma Agda. Under Sofia Gerstenfelds ledning har bolaget gjort en fantastisk resa och vuxit med 557 procent, till en omsättning på 830 MSEK 2018 och 350 anställda. I samband med förvärvet av Aditro Public 2015 ändrade företaget namn till Visma Enterprise AB som erbjuder ett komplett utbud av HRM-lösningar mot den privata och publika marknaden, ekonomisystem för offentlig sektor samt system för hjälpmedelshantering inom sjukvården.

Idag rymmer produktportföljen många kända varumärken, som Agda PS, HR-plus, Personec P, EasyCruit, Recruit, Medvind, Gat, Visma Affärslösningar och Sesam. Sist in är Visma.net Financials, ett egenutvecklat affärssystem i molnet för offentlig sektor.

Att skapa engagemang hos alla medarbetare utgör grunden i Sofia Gerstenfelds ledarskap. ”Engagemanget är avgörande för att kunderna ska vara nöjda med oss som leverantör och påverkar vår möjlighet att uppnå finansiella mål”. Som styrelseledamot i IT- och Telekomföretagen och HelloWorld! arbetar Sofia Gerstenfeld också aktivt för att lösa utmaningarna med kompetensbristen inom IT.

 

Sofia, vi på HerbertNathan & Co uppfattar att marknaden har varit inne i en relativt stabil högkonjunktur under ett antal år. Hur uppfattar ni nuvarande efterfrågan på kommunmarknaden, både från befintliga kunder och nytillkommande?

– Vi upplever efterfrågan konstant avseende kärnsystemet men efterfrågan på analys, SaaS och integrationer har ökat. Detta stämmer väl med de ökande kraven som verksamheters övriga digitala utveckling innebär för affärssystem. Vi ser en förändring i ekonomens roll som går från mer repetitiva, transaktionella uppgifter mot uppgifter fokuserade på att bidra med analys, rådgivning och planering.

Förskjutningen innebär också ett ändrat arbetssätt, från manuella transaktioner med behov av efterkontroller till att sätta kontroller i samband med automatisering av transaktioner som leder till enbart avvikelsehantering.

 

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste 5 år, och i så fall hur? 

– Idag är integrationerna en viktig del i ett affärssystem. Från att affärssystemet innehållit allt ökar efterfrågan på nischade lösningar som kan integreras med ekonomisystemets kärna. Standardlösningar och best practise efterfrågas mer för att minska kostnader för drift och underhåll.

På kommunmarknaden ser vi också en tydlig trend att kommuner går samman i gemensamma lösningar med en mer kostnadseffektiv drift. Detta är endast möjligt med standardimplementationer, endast då uppnår man önskat resultat i samarbetet mellan kommunerna.

 

Mycket av det som idag diskuteras i media handlar om Molnet. Vilken strategi har Visma för molntjänster som leveransform till Svenska kommuner?

– 50% av våra kunder är i molnet och vår strategi har länge varit och är fortsatt att leverera lösningar som förenklar våra kunders vardag med hjälp av tjänster i molnet. För affärssystem lanserar vi en ny produkt, Visma.net Financials, för den publika marknaden. Visma.net Financials är en sann SaaS lösning, redan etablerad inom den privata sektorn.

För den publika sektorn har vi börjat med myndighets Sverige och ramavtalet med ESV. Utöver det har vi vår första publika kund med implementationsstart i februari. Vi avser även inom kort erbjuda denna lösning till kommunmarknaden.

 

Med koppling till föregående fråga; vi uppfattar att Visma nu skulle kunna erbjuda 2 olika system till kommunmarknaden, både Visma Affärslösningar och Visma.net.  Vilken strategi har ni kring de bägge systemen med avseende på kommunmarknaden?

– Vi kommer erbjuda och utveckla båda systemen under en överskådlig tid.

För närvarande pågår en Proof of Concept med en pilotinstallation av Visma.net Financials hos en av våra kommunkunder för att säkerställa att eventuella gap är adresserade innan vi erbjuder produkten i stor skala till våra kommuner. Att byta ekonomisystem är historiskt mycket omfattande men med Visma.net Financials vill vi förenkla denna process med ett agilt införande där vi också lägger stort fokus på standardiserade och automatiserade affärsprocesser. Förflyttning från en on-premise lösning till en molnlösning ställer andra krav på verksamheten och innehåller därför också en hel del förändringsarbete som måste vara del av införandet.

Affärslösningar är en mycket kompetent och mogen produkt med vilken vi är marknadsledande. Vi kommer under 2019 fokusera på att erbjuda våra kunder drift av affärslösningar för att säkerställa stabilitet och kvalitet och samtidig bidrar till att våra kunder får en mer kostnadseffektiv drift. Ambitionen är flytta så många som möjligt 2019 från on-prem till drift hos oss.

 

Vi på HerbertNathan & Co noterar att ni inte går med i alla upphandlingar av ekonomi/affärssystem som genomförs med Sveriges kommuner. Vad är bakgrunden och på vilka kriterier fattar ni beslut om att delta eller avstå?  

– Vi deltar alltid i upphandling om vi anser att vårt erbjudande är det bästa för kunden utifrån de krav som kunden specificerat. För oss är det viktigt att ta kundens behov i beaktande och säkerställa att vi kan leverera i enlighet med detta.

 

Bedömer ni att kunderna efterfrågar mer enhetliga heltäckande system eller går det snarare mot att man efterfrågar Best of breed lösningar?

– Kunderna efterfrågar mer Best of breed lösningar och att affärslösningen ska stödja detta genom att integrationer mot dessa Best of breed lösningar är enkla att utveckla och underhålla.

 

Det händer också mycket inom Robotisering och AI. Hur tycker ni som affärssystem-leverantör att man skall förhålla sig till denna utveckling? Integrera eller utveckla egna lösningar inom ramen för affärssystemet?

– Vår uppfattning är att egen utveckling primärt ska tillämpas när inga andra lösningar finns att tillgå för identifierade behov. Det viktigt att ett affärssystem erbjuder möjligheter att enkelt sätta upp integrationer till olika kringsystem. Men självklart innebär utvecklingen mot automatisering att robotisering och AI också blir viktigt framöver för affärssystem. Ett exempel är att addera intelligens till integrationer så att integrationen lär sig känna av om det är rätt mängd data vid rätt tillfälle som skickas.

 

Vad står överst på er lista när det gäller framtida vidareutveckling av produkter/tjänster mot kommunerna?

– Fokus ligger på att erbjuda kommunmarknaden molntjänster och att stärka upp befintlig kundbas genom ny funktionalitet. Det är mycket viktigt för oss att fokusera på kvalitet och stabilitet.

 

Något annat som är viktigt att få med i den här intervjun?

– För att verksamheter ska kunna digitaliseras måste också affärsprocesserna digitaliseras. Det är få processer som går så på tvären genom alla verksamhetsprocesser som affärsstöd och ekonomi. Att lösa förändringar i verksamheten med manuella workarounds är inte längre hållbart. Denna utveckling för ekonomi och affärsprocesser kommer att leda till en förändringsresa för alla de roller som finns inom en ekonomifunktion idag. Men det innebär också att verksamheten måste våga göra ett strategiskt val.

Valet avgör vilken nivå av digitalisering både hela verksamheten och affärsstöd kan nå. Valet är mellan att hellre implementera de affärsstöd-processer som finns i en lösning och därmed nå hög automatisering, begränsa manuell inläsning och lägga kontroller tidigt i flödet eller anpassa lösningar efter för att passa tidigare arbetssätt. Väljer man att gå mot att använda standardiserade affärsstöds- och ekonomiprocesser ökar möjligheten till automation, effektivitet och tillgänglighet på verksamhetsinformation i realtid.

Detta val innebär dock att de som säljer och implementerar de nya lösningarna måste förstå att den rollen kommer att behöva innehålla mycket högre kunskap och kompetens kring förändringsarbete. Redan vid kravställan i anbudsförfarande kan vi se om den förändringsresan har börjat eller ej hos potentiella kunder.

Tack Sofia för att du tog dig tid!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.