ERP

Konkurrensen inom Affärssystem leder till utslagning

Redan för 10 år sedan betraktades Sverige, sett till konkurrensen, som en tuff marknad inom Affärssystem. Vi hade redan då +50 leverantörer som titulerade sina system som sk Affärssystem, med innebörden att de omfattande bla ekonomi, order, lager, inköp och fakturering. Till detta ska läggas de ca +100 partners som agerar återförsäljare till dessa system. Således fanns det +150 aktörer som konkurrerade med försäljning på en relativt begränsad marknad.

När vi nu tagit steget in i 2019 kan vi konstatera att antalet leverantörer av Affärssystem i Sverige ökat ytterligare och att det tillkommit +10 nya Affärssystem under de sista 10 åren. Som exempel kan nämnas SAP Business Bydesign, Rootstock, Rambase, Workday, SAP S4/Hana, Visma.Net och Sage X3.

Till dessa leverantörer har det tillkommit +15 nya partners. Parallellt har flertalet befintliga äldre leverantörer valt att paketera om sina Affärssystem till molnerbjudanden (dock samma tekniska plattform som tidigare). Och som lök på laxen ser vi allt fler nystartade bolag som lanserar molnbaserade ekonomilösningar såsom Bokio, Promik Book, Wint, Cloudoffice och Cloudofsweden. Dessa system är ännu väldigt begränsade men växer kontinuerligt i funktionalitet. Och i sammanhanget är det värt att nämna Fortnox som under sin korta historik kan räkna in +250.000 kunder och fortfarande får in ca 200-250 nya kunder varje enskild arbetsdag. En makalös bedrift.

Intensiteten i Sverige har markant ökat specifikt de sista 2 åren som följd av att SAP lanserat Business Bydesign och att Oracle förvärvat Netsuite som nu genomför en omfattning satsning på den skandinaviska marknaden. Och såväl Business Bydesign som Netsuite har dragit till sig +10 nya partners som vill vara tidiga när systemen tar marknadsandelar.

På den svenska marknaden finns det idag ca 2.000 företag med fler än 200 anställda och ca 4.000 företag med fler än 100 anställda. Idag byter svenska företag system ca var 12-15:e år (till skillnad mot under 1980-talet då man bytte var 5-7:e år). Gör man ett överslag på antal systembyten och antal aktörer som arbetar med försäljning av Affärssystem är det svårt att få matematiken att gå ihop. Följden är givetvis att ett flertal äldre och befintliga Affärssystem nu upplever en minskande försäljning. Det är egentligen väldigt naturligt och en direkt följd av att det pågår ett generationsskifte där många äldre leverantörer saknar kapacitet till att skriva om sina system till en ny och modern arkitektur.

Det finns en gräns hur länge man kan förbättra ett gammalt system genom att putsa på användarens gränssnitt och den gränsen har passerats. De företag som upplever störst framgång kan hänföras till gruppen molnbaserade affärssystem. Och det hänger inte enbart ihop med att systemen är utvecklade för extern drift utan att dessa leverantörer oftast har en arkitektur som följer nutidens krav på öppenhet och integration med omvärlden via standardiserade tjänster och API:er.

De kommande åren kommer bli svåra för ett flertal leverantörer av Affärssystem i Sverige. Konkurrensen blir helt enkelt för svår samtidigt som vi står inför en kommande konjunkturnedgång. Det blir viktigt som kund att både välja ett system som ligger i framkant och en leverantör som har kapacitet och muskler till att fortsatta investera i ny teknik. Även om många av de äldre Affärssystemen kan uppvisa exceptionellt hög funktionalitet så räcker det inte till inför morgondagen. Vi har precis öppnat dörren mot allt spännande som kommer inom AI, IOT och Big Data och det kommer krävas stora investeringar för leverantörerna att hänga med och ta plats på marknaden inom dessa områden. Vi kommer nu att börja se en successiv utslagning av system på den svenska marknaden.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.