HR

Vilka är Sveriges ledande HR-system?

Nu lanseras rapporten HCM-Systems in Sweden med heltäckande analys av Sveriges 27 ledande HR-system. Rapporten inkluderar även en fördjupning i hur digitaliseringen påverkar och influerar de trender som även växer fram inom HR.

HR har hamnat på ledningens och styrelsens agenda. I stort sett alla medelstora och stora organisationer arbetar just nu med någon form av översyn av, införande av eller förbättring av sina HR-system. På några få år har HR tagit steget till att betraktas som en strategisk och kritisk process. Följden av detta är att Sveriges organisationer hamnat i brist på HR-system och konsulter som kan stödja vid förändringar inom HR.

Samtidigt är marknaden på väg att svämmas över av en mångfald av nya och moderna HR-system. Vi kan konstatera att HR befinner sig i samma situation som CRM-system gjorde under 1990-talet då helt plötsligt ”alla” företag skulle skaffa sig CRM-system och där det på kort tid lanserades +50 olika CRM-applikationer av inom olika kategorier och storlekar. Detsamma händer nu inom HR där vi idag kan summera +100 olika applikationer som direkt eller indirekt har koppling till HR.

I detsamma ska tilläggas att begreppet HR är på väg att breddas och omfatta hela livscykeln från rekrytering och on-boarding till off-boarding samt strategiska processer, belöning, utbildning, karriärplanering, etc. Och vi ser tydligt att allt fler organisationer har behov av ”det mesta” och därmed också söker HR-system som är relativt heltäckande. Följden av detta är att ”äldre” system tappar mark samtidigt som de mer moderna och heltäckande systemen ökar sin marknadsandel.

Samtidigt ser vi många exempel på kunder som planerar för en mer flexibel arkitektur där man önskar att successivt bygga på sin infrastruktur med välpaketerade nischade system som enklare kan fas in och ut i takt med att behoven förändras.

Vi ser också att HR-systemen börjar få konkurrens av de traditionella affärssystemen. Samtliga stora affärssystem investerar nu stort inom HR och antingen utvecklar själva eller förvärvar etablerade HR-applikationer för att komplettera till sina heltäckande affärslösningar.

Kampen mellan HR-system har ökat markant de senaste två åren, och vi ser nu ett flertal internationella HR-system som växer oerhört snabbt på den svenska marknaden. Den internationella barriären som ofta finns när det gäller lansering av internationella affärssystem ser vi inte alls inom HR. Det är istället ganska vanligt att leverantören av HR-system har en relativt begränsad organisation i Sverige men ändå kan uppvisa en hög försäljning samt många pågående installationer. I vår senaste marknadsanalys blir det allt tydligare att några leverantörer är på väg att halka efter samtidigt som andra leverantörer ökar sina marknadsandelar.

Ännu är marknaden relativt god då det är så många kunder som har behov av att byta system men inom 2-3 år kommer marknaden att ha mognat varvid konkurrensen kommer att leda till konsolidering. Men till dess kommer HR att fortsatt vara ett ”hett” område för både konsulter och leverantörer av IT-system.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.