HR

Talentsoft – uppstickaren inom HR-system

I vår nyligen publicerade marknadsanalys ”HCM Systems in Sweden” konstateras att marknaden för HR-system har blivit alltmer internationell jämfört med exempelvis Affärssystem där det ännu finns en stor marknadsandel av lokala leverantörer inom respektive land. Inom HR-system är marknaden istället på väg att få en dominans av internationella leverantörer. Det är också en naturlig utveckling då HR-system enbart till en begränsad del behöver ta hänsyn till lokala regler i respektive land.

Att den globala marknaden domineras av Oracle, SAP och Workday är inga nyheter. Till den globala skaran kan snart även Infor och Microsoft räknas in, som under de senaste åren genomfört massiva investeringar inom HR och successivt lanserar dessa moduler runt om i världen. Även Cornerstone som har sin bakgrund från Learning Management bör inkluderas i gruppen globala leverantörer.

Ser vi till den nordiska marknaden har CatalystOne från Norge och Sympa från Finland gjort stora avtryck i Sverige under de senaste åren och båda leverantörerna har påbörjat en internationalisering med ett inledande fokus på norra Europa.

Ser vi till den europeiska marknaden är det Talentsoft från Frankrike som vuxit snabbast de senaste åren och inte minst i Sverige fått väldigt många kunder på kort tid. Talentsoft har sin bakgrund från, vilket framgår av namnet, Talent Management, med fokus på de processer som fokuserar på utveckling av verksamhetens talanger. Dock, i likhet med alla andra leverantörer inom HR har Talentsoft genomfört och genomför ännu stora investeringar för att kunna erbjuda en helhetslösning inkluderande alla processer från rekrytering till avslut.

Den stora förändringen inom HR är att kunderna börjar betrakta sina HR-system som master för all personaldata. Det innebär att man eftersträvar att HR-systemet ska inkludera all data om den anställde och att det är HR-systemet som är källan, oavsett vilken förändring som ska ske när det gäller den anställde.

Just omvandlingen från att enbart hantera HR-data till att även inkludera all data som berör den anställde (lön, organisationsuppgifter, attester, rättigheter, etc) har skapat utmaningar för flertalet nischade HR-system som nu håller på att skriva om grundlogiken i sina HR-system. Även Talentsoft tillhör denna skara och har under 2018 för första gången tagit steget till att bli en ska ”HR-master”. Om vi ser till de globala leverantörerna som SAP, Oracle och Workday har de kunnat erbjuda denna funktionalitet i flera år.

Talentsoft erbjuder i likhet med CatalystOne och Sympa HR-system i en väsentligen lägre prisklass jämfört med de globala leverantörerna, och har därför prismässiga fördelar. Och just priset har en stor påverkan i valet av HR-system sett i ljuset av att HR historiskt fått mindre budget till sina investeringar jämfört med Ekonomi och Marknad. Och när vi konstaterar att HR-system successivt rör sig ned i storlek på organisation kommer fortsatt priset vara en tung del i viktningen när man väljer system.

Förutom Talentsoft ser också att Sage från England upplever internationella framgångar med HR-system och där vi också noterar att kundnöjdheten är hög. Men på den svenska marknaden är det just nu Talentsoft som blivit nageln i ögat på de stora globala leverantörerna.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.