Cloudstrategi – vad är det?

Molntjänster eller ”cloud” är i fokus just nu. Och allt pekar på att detta inte är någon fluga. Istället är det naturligt att perioden med ”onpremise” är på väg att avslutas och att all drift av IT kommer att ske av en extern part och inte i den lokala källaren. Men att drift av IT sker av extern part innebär väl inte automatiskt att det är en molntjänst? Eller?

 

 

När man förr diskuterade hur driften skulle hanteras valde man mellan ”egen drift” eller ”outsourcad drift”. Även om samma diskussion förekommer idag så är terminologin annorlunda vilket kan skapa en viss otydlighet om vad som menas. Låt oss ta exemplet med att kund aktivt väljer att köpa sitt system istället för att abonnera på det men väljer att lägga driften hos en extern driftsleverantör. Detta är enligt definitionen ”onpremise” men samtidigt ”outsourcad drift”.

 

 

Idag hör man ofta kunder som säger sig ha en ”cloudstrategi”. Men vad innebär detta egentligen? Menar man enbart att man avstår från lokal drift av sina applikationer eller menar man att man enbart abonnerar på sk ”publika molnapplikationer”?

 

 

Det finns en mångfald av konsekvenser av att övergå från lokal drift av köpta applikationer till abonnerade molnapplikationer. Och dessa konsekvenser är en blandning av positivt och negativt men det skiljer från kund till kund i vilken omfattning de är positiva eller negativa. Några exempel på konsekvenser är: A. Behovet av lokal teknisk driftskompetens minskar; B. Möjligheten att påverka när/hur uppgradering av programvaran genomförs minskar, C. Möjligheten till kundunika anpassningar minskar, D. Driftssäkerheten ökar. Det är enbart några få exempel av många konsekvenser.

 

 

I alla tider har integrationer varit ett problematiskt område. Det är alltid en svag länk i den totala infrastrukturen och risken kvarstår över tid i takt med applikationer uppgraderas samt ersätt. Och problematiken finns till stor del kvar även vid molntjänster. Ytterligheten vid tillämpning av molntjänsten är att kunden exempelvis har ett molnbaserat affärssystem, ett molnbaserat HR-system, ett molnbaserat WMS, ett molnbaserat CRM-system, ett molnbaserat lönesystem osv. Och där samtliga applikationer är sk publika molntjänster. Det innebär i praktiken att data för respektive applikation lagras på helt olika ställen och där det krävs integrationer mellan samtliga applikationer. För att klara av att hantera detta på ett smidigt sätt kan det krävas någon form av integrationsplattform.

 

 

Om vi i exemplet ovan lägger till aspekten att kunden utöver detta har några lokala applikationer för att exempelvis hantera sina produktionssystem (MES), underhållssystem och stämpelklockor för tidsrapportering blir bilden lite mer diffus. Kunden har en inriktning mot ”cloud” men har ändå en infrastruktur som är en hybrid mellan de olika modellerna.

 

 

Från tid till annan hörs också kunder som har en Azure-strategi, men vad innebär det? Sannolikt innebär det att man valt Azure som plattform och infrastruktur för sina applikationer men det kan ju ändå vara köpta applikationer som man valt att lägga i Azure för att hantera sin drift. Är det då en molntjänst?

 

 

En fråga som ofta uppkommer när kunden övergår ifrån en lokalt implementerad systemmiljö till en molnbaserad arkitektur baserad på publika molnapplikationer är hur systemförvaltningen ska hanteras. Att övergå ifrån uppgraderingar var 3:e år till att man får nya uppgraderingar 4 gånger per år har en väldigt stor påverkan på organisationen för att förbereda och ta emot dessa uppgraderingar. Även om det låter smidigt att kontinuerligt få löpande uppgraderingar så finns det ingen standardmodell för hur kunden ska ta till sig de nya funktioner som införs i systemet eller hur kunden ska säkra sina kundunika integrationer.

 

 

Syftet med denna blogg är inte att argumentera för eller emot molntjänster. Istället är syftet att belysa frågeställningarna kring molnet och att ”cloud strategi” handlar om väldigt mycket mer än att bara välja inriktningen att sträva efter applikationer med extern drift. Och idag möter vi tyvärr alldeles för många kunder som saknar insikt om ”HUR” de ska övergå till molntjänster, vilka förutsättningar som krävs vilken påverkan det kommer att få för organisationen som helhet.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.