ERP

Fyra vd:ar med framtidstro

Lite reflektion efter att nu ha tagit del av fyra intressanta intervjuer med ansvariga för de olika ekonomisystemen som säljs och implementeras hos Sveriges kommuner. Det är roligt att konstatera att det finns framtidstro hos alla fyra och jag tror det finns fog för det med lite olika utgångspunkter för de olika företagen och systemen. I denna blogg lyfter jag fram det som synes särskilt positivt och lite särskiljande för de olika systemen och leverantörerna bakom. Efter många år med i princip tre utvalda leverantörer, kommer konkurrenssituationen nu att se bättre ut om Xledger lyckas etablera sig som det fjärde alternativet på kommunmarknaden. Att det också i närtid skall komma upp ett femte alternativ är kanske inte fullt lika realistiskt, men faktum är att i vår kommande rapport ”Ekonomi- och HR-system till Sveriges kommuner” så har vi med ytterligare två leverantörer. Det är två leverantörer som funnits med i många år som leverantörer till svenska kommuner, om än i lite mindre omfattning jämfört med CGI, UNIT4 och Visma.

Vi backar tillbaka några veckor till de nyss genomförda intervjuerna och då skulle jag vilja lyfta fram några egna reflektioner efter respektive intervju. Jag tar det i den ordning intervjuerna genomfördes.

Visma är i det gynnsamma läget att man kan erbjuda olika alternativ till kunden i egenskap av både Visma Affärslösningar och det nya Visma.net. Det skapar möjligheter för Visma att i varje unik kundsituation föra en dialog med kunden vilket erbjudandet som är bäst för just den kunden, om man vill stanna kvar i ”trygga” Visma affärslösningar eller om man vill ta steget över till det mer oprövade men framtidsinriktade Visma.net. Mycket talar för att kunderna mer och mer kommer att välja ekonomisystem som fullt ut är molnbaserade och då är Visma nu rätt positionerade för detta skifte och särskilt med tanke på att man är störst mätt i antalet kommunkunder med sitt Visma affärslösningar.

CGI har med Raindance haft stora framgångar de senaste åren och vunnit många upphandlingar för svenska kommuner. Flera gånger har detta också varit där kommuner gått samman i en gemensam upphandling vilket fått ytterligare effekt på antalet nya kunder. När vi pratar med kunder till CGI och Raindance, så återkommer ofta synpunkten att ”Raindance är funktionellt en bra produkt och att leverantörens konsulter har lång erfarenhet och stor kunskap om både programvaran och projektstyrning”. Synpunkterna tycker vi borgar för en både trygg implementation och fortsatt bra stöd för drift och utveckling under avtalstiden. Till detta skall läggas att CGI har jobbat hårt med att standardisera programmet och undvika unika kundlösningar, vilket fått effekt på kortare tid och mindre komplexitet vid uppgraderingar.

Xledger må vara ett oprövat kort för Sveriges kommuner, men på kundlistan finns nu över 10 000 kunder runt om i världen, så görs den jämförelsen är Xledger varken nytt eller oprövat. Att nu Xledger tillsammans med sin partner Arribatec vunnit sin första upphandling med svenska kommuner, kan bli en ”Game Changer” för hela marknaden. Sköter man implementation och förvaltning bra för de 4 Dalslandskommunerna, kommer många andra kommuner med största säkerhet bjuda in Xledger i kommande upphandlingar. Xledger är det första äkta molnsystemet inom kommunsektorn, där alla kunder kommer att köra på en instans och alla kunder får programvaran uppdaterad kontinuerligt utan stora komplexa uppgraderingsprojekt.

Unit4 har i kraft av sin storlek och närvaro både inom privata företag och offentlig förvaltning, nationellt och internationellt, haft en position där man kunnat investera stort i nyutveckling årligen. Detta har avspeglat sig i produkten som alltid uppfattats som modern och där man flera gånger varit något före konkurrenterna med nya funktioner i systemet. Unit4 har därmed också kunnat ses som en säkert framtidsval, då kunden har vetat att systemet fortsatt kommer att utvecklas lika mycket eller mer än konkurrenternas system. Vi tror att förutsättningarna kommer att gälla på samma sätt även i framtiden och att därmed Unit4 fortsatt kommer vara ett kompetent alternativ för Sveriges kommuner och då kanske särskilt för stora och medelstora kommuner.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.