Nytt uppdrag inom handelssektorn

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom handel- och livsmedelssektorn.  Uppdraget avser förstudie/kartläggning inför upphandling av ett koncerngemensamt AMS (Application Management Services) och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt