HR

Vad händer när vi får digitala assistenter som kollegor?

Det har knappast undgått någon att vi befinner oss i tidevarv ”HR”. På endast några få år har HR förflyttats från en underordnad sidofunktion till att landa på styrelsens bord och som följd blivit en strategisk process. Som följd pågår det nu HR-projekt i snart varenda organisation man möter. Alla ser över sina HR-processer och inför nya HR-system. Detta är gott och ligger i tiden.

Parallellt pågår det ett skifte när det gäller synsättet på IT och vad som ska hanteras ”lokalt” och vad som ska ligga i molnet. Och den odiskutabla trenden är att snart allt kommer ligga i molnet. Förutom att skiftet berör den tekniska förvaltningen så berör den även frågan kring hur en verksamhet ska driva utveckling och förvaltning av sina affärsprocesser. Att man flyttar ut IT till molnet innebär ju inte att man kan sluta underhålla sina affärsprocesser och ej heller att man kan sluta tänka på sina IT-system. Det kommer vara lika viktigt även imorgon att affärsprocesser och IT-system utvecklas i symbios.

Till ovan ska läggas de nya och ytterst spännande botar som börjar komma in i vår vardag. Vi träffar på dem i många sammanhang men framförallt när det gäller ”kundsupport” och hantering av stora volymer med kundärenden i form av sk chatbots. Ännu är dessa botar relativt begränsade i sin tillämpning och klarar enbart av att hantera interaktion med omvärlden enligt tydliga och givna instruktioner.

Utvecklingen går dock i ett rasande tempo och steget från chatbots till digitala assistenter är inte långt. Idag inkluderar man även RPA i begreppet digitala assistenter men det är egentligen inget annat än en stel och regelstyrd batchmotor. Det som nu börjar ta form på marknaden är istället botar som kompletteras med stöd av AI och där deep learning är ett ämne i fokus. Morgondagens digitala assistent är en avancerad mjukvara som förutom att arbeta regelbaserat innehar förmågan att successivt bygga på sitt eget minne samt förmågan att kunna improvisera när oväntade situationer uppstår. Detta sammantaget ger en digital assistent som verkar ”levande” utifrån perspektivet att den kan anpassa sig och utveckla sig kontextbaserat.

Det pågår just nu mycket forskning med fokus på hur vi människor påverkas när vi inför digitala assistenter i vår vardag. Precis som i alla andra situationer där det kommer en ny medarbetare så får det en påverkan på det sociala samspelet och dynamiken inom arbetslaget. På detta skiljer sig inte den digitala assistenten. Även om det är en mjukvara så kommer den successivt att behandlas som ”en i gänget” och en som bidrar till den gemensamma arbetsinsatsen. De forskningsrön som nu presenteras visar att digitala assistenter som ges mänskliga drag i form av att de slumpmässigt gör fel skapar mer harmoni i arbetsgruppen jämfört med digitala assistenter som är felfria. Man skulle tro att det var tvärtom. Logiken bakom slutsatserna handlar om att införandet av felfria digitala assistenter under vissa betingelser kan skapa stress bland medarbetarna.

Utan att göra någon djup värdering av dessa forskningsrön kan man ändå dra slutsatsen att vi är på väg in i en ny tid där vi människor ska arbeta sida vid sida med botar, och där vi egentligen inte funderat så mycket på hur detta kan påverka våra sociala mönster. Den mänskliga evolutionen har pågått i årtusenden och där vi under många generationer kunna anpassa oss till hur våra sätt att leva har förändrats. Nu kommer vi inom en och samma generation att ersätta många yrkesgrupper med robotar och vi kommer ha digitala assistenter såväl på vår arbetsplats som i hemmet.

Inom forskningen ser man nu tendenser till att exempelvis barn alltmer använder ett sämre språkbruk och skäller på sin ”Siri” och där det även ger effekter på bristande empati för andra barn. En utveckling som leder till eftertanke. Som följd av detta har det uppstått en ny gren i forskningen som går under benämningen ”Machine behaviour” med syfte att sätta fokus på hur vi ska lära oss att umgås med datorer på ett bättre sätt i framtiden. Allt utifrån perspektivet att datorerna och botarna är här för att stanna och vi måste hitta ett förhållningssätt mellan oss och ”dem”. Detta är ett väldigt spännande tema och vi kommer att höra mycket om detta i media under de kommande åren.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.