ERP

Netsuite räddningen för Oracle?

Oracle har under många år betraktats som en av de ledande aktörerna inom affärssystem. Och det går inte att förneka att Oracle, globalt sett, haft stora framgångar med sina Affärssystem. Samtidigt kan vi utifrån ett nordiskt perspektiv konstatera att Oracle aldrig riktigt nått fram till en ledande position när det gäller affärssystem. De stora glansdagarna på nordiskt plan var strax före och runt milleniet i samband med att många stora organisationer bytte ut sina gamla system mot standardsystem. Vid denna tidpunkt var Oracle en stark konkurrent till SAP och nådde viss framgång i samtliga skandinaviska länder med sin produkt Oracle Financials. Men därefter har stjärnan dalat. Trots att Oracle sedan denna tidpunkt försökt att utveckla och modernisa sitt affärssystem och dessutom förvärvat flera affärssystem (ex JD Edwards) har det inte blivit så många fler kunder i norden.

Som följd av marknadens omvandling mot molntjänster har Oracle under de senaste åren valt att utnämna sig som en ledare inom molntjänster (i likhet med SAP, Infor och Microsoft). Och nu saluförs istället systemet Oracle ERP Cloud vilket har sina grunder från Oracle Fusion och Oracle Financials. Men till dags dato har Oracle inte fått fotfäste med denna produkt på den nordiska marknaden, och i dagsläget finns det inget som talar för att det heller kommer att ske framåt.

Om ovanstående negativa utveckling ligger bakom beslutet att förvärva Netsuite eller om det fanns andra orsaker må vara osagt, men i vilket fall har förvärvet av Netsuite återigen satt Oracle på kartan som en av de ledande aktörerna inom affärssystem. Netsuite har sedan lanseringen 1998 fått ihop ca 20.000 kunder på global nivå och sedan uppköpet av Oracle har försäljningen av Netsuite ökat markant, såväl i Norden som på global nivå. Med Oracle i ryggen har Netsuite väsentligen ökat sina investeringar i utveckling samt fått igång omfattande satsningar på att bygga upp nätverk med försäljningspartners. Och enbart i de skandinaviska länderna har vi på 3 år gått från 2 till 15 partners. Därmed finns det idag fler säljare av Netsuite än det finns av Oracles eget affärssystem på den nordiska marknaden. Detta har också gett resultat med en mångfald av nya kunder till Netsuite under de senaste 2 åren.

Netsuite var pionjär av molnbaserat affärssystem när det lanserades 1998 och har redan hunnit med flera generationsskiften. Dock, att Netsuite var tidiga med molnbaserat affärssystem innebär inte att systemet idag erbjuder det mest ”moderna”. Det finns en mångfald av konkurrenter som erbjuder betydligt mer moderna produkter. Till detta ska läggas att Netsuite faktiskt saknar en hel del funktioner som vi i Sverige anser vara ”självklara” när vi jämför med affärssystem som har nordiskt ursprung. Däremot har Netsuite en styrka med sin plattform och de utvecklingsverktyg som erbjuds till systemet. Den kunnige konsulten kan, i likhet med ex Microsoft och Jeeves, bygga avancerade tilläggsfunktioner som fungerar sömlöst med produkten. Detta innebär också att Netsuite numera är ett av de mest flexibla affärssystemen om man ser till möjligheterna.

Med Netsuite har återigen Oracle blivit en aktör att räkna med på den nordiska marknaden. I dagsläget har Oracle valt att hålla isär sälj och marknad mellan Oracle och Netsuite men över tid kommer detta sannolikt att smälta samman. Och i dagsläget är det Netsuite som skördar framgångar medan Oracle ännu verkar i skuggan. Konklusionen, åtminstone ifrån ett nordiskt perspektiv, är att Netsuite blev räddningen för Oracle som höll på att tyna bort ifrån den nordiska marknaden inom affärssystem.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.