Nytt uppdrag inom livsmedel

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag inom medicin- och livsmedelsteknik.  Uppdraget avser projektledning i samband med implementering av av nytt affärssystem och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt