Nytt uppdrag vid förvärv av verksamhet

HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande riskanalys av IT-/Affärssystem inför ett företagsvärv. Uppdraget avser en internationell verksamhet och inleds omgående.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt