HR

HR – Ledare eller följare?

Att HR spelar en viktig roll i ett företags förändring och utveckling råder det inga tvivel om. Däremot är det mer oklart VILKEN roll HR ska ha. Ska HR leda förändring eller ska HR genomföra förändring? Och ifall HR enbart ska vara ett stöd, hur ska detta stödet utformas?

På den kommande konferensen HR-Systemdagen (5 nov) kommer vi sätta fokus på denna fråga. Det pågår just nu i Sverige ett stort antal projekt där företag och organisationer genomför processutveckling och införanden av nya IT-system – och där just förändring är en viktig och avgörande komponent. Och som alltid när en organisation ska förändras och utvecklas uppstår från vem som ansvarar för HUR förändringen ska genomföras och VEM som ska göra vad för att förändringen ska lyckas.

Den rubricerade frågan har uppkommit som följd av att HR omvärderats genomfört med det som gällde för 20 år sedan då HR mer kunde liknas vid ”personalavdelningen”. Idag ser vi att HR har en naturlig plats i ledningsgruppen och där HR allt oftare blir involverad i beslut som gäller förändring av ”affären” och där konsekvenserna får påverkan på roller, processer och personal. Samtidigt innebär det inte automatiskt att det är HR som ska ta ansvar för förändringen.

Alla är nog eniga om att förändring handlar om att få ”människorna” att agera på ett nytt sätt framåt, och med ett nytt synsätt på det som ska utföras gällande rutiner och roller. Till detta kan kopplas behovet av nya instruktioner och kanske nya sätt att styra och mäta organisationen. Däremot råder det olika syn på vem som ska ansvara för genomförandet. Ibland pekas det på VD, ibland på någon linjechef, ibland på IT och ibland på HR. Helt klart finns det i detta sammanhang inget som är rätt eller fel.

Det viktiga i sammanhanget är att skaffa sig en förståelse för varför förändringen ska genomföras, vad förändringen kräver, vilka som berörs och därmed hur förändringen bör genomföras. Och till detta ge rätt förutsättningar och mandat till den/de som ska genomföra förändringen.

På HR-systemdagen kommer ett antal HR-chefer att dela med sig av sina erfarenheter från större förändringsprojekt och där HR-system varit i fokus. En möjlighet att få ta del av tips, råd och tankar från organisationer som redan varit igenom en större förändringsresa.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.