Gung är en (för många) okänd aktör på marknaden för Affärssystem. Fokus ligger inom området kundportaler där vi ser en starkt ökande efterfrågan på affärssystem som saknas i våra traditionella affärssystem. Det ligger också i tiden inom det segment man kallar ”Customer Experience”. Vi har intervjuat Daniel Göhling, VD på Gung.

Gung – vad är det och vad är det ni erbjuder marknaden?

Gung är ett företag som startades för drygt 3,5 år med ambitionen om att kunna erbjuda en produkt för orderhantering inom B2B. Med vår produkt verkar vi inom 4 områden:

  1. Webborder (Portal för kunder, säljare, agenter, distributörer, kundtjänst etc.). 
  2. Leverantörsportal där leverantörer och inköp utbyter information. 
  3. PIM där våra kunder kan berika produkter med information som inte får plats i affärssystemet och som behöver publiceras i olika kanaler. 
  4. API och integration vilket används för att hantera order från EDI eller B2C plattformar som Woocommerce, Jetshop, Magento, Shopify etc.

Hur ser er målgrupp ut och vad är er styrka jämfört med andra kundportaler på marknaden?

Vår målgrupp är företag som har ett behov av en enklare orderhantering. Vi levererar idag våra lösningar till företag som idag har ett affärssystem men där de inte når ut till alla användare eftersom gränssnitten inte håller den nivån som användarna kräver. Våra kunder sträcker sig från kunder med en omsättning på 10 miljoner till större företag som omsätter 1,5 miljarder. Vår styrka är att vi kan affärssystem och vi kan webb, varje dag när vi vaknar är det inom detta vi verkar. Just att förstå de underliggande affärsprocesserna och hur dessa mappas i affärssystemet är nyckel till att kunna visualisera detta via webben med Gung.

Man kan tro att Affärssystem idag ska kunna erbjuda allt, men varför saknas ofta denna typ av orderportaler och stöd i dagens Affärssystem?

Med min bakgrund inom ERP så ser jag att marknaden håller på att förändras. För 10 år sedan så sålde vi på att allt kunde vara i samma system där vi kunde hantera det mesta men upp till 80% av vad kunderna ville ha. Då var det good enough eftersom man faktiskt fick allt i samma system. Det kom vi undan med då. Det gör man inte nu. Jag ser idag att lösningarna som erbjuds för företag bli mindre men mer specialiserade, ERP ses mer och mer som hjärtat medan man byter ut benen mot snabbare, armarna starkare etc etc. I princip alla ERP företag IFS, Movex, Microsoft, Jeeves, Garp, Pyramid, VIsma har på ett eller annat sätt försökt skapa lösningar motsvarande Gung. Alla har misslyckats med detta, och orsaken tror jag handlar om fokusering. Det blir allt tydligare att för att bli bäst behöver man vara fokuserad. Affärssystemen har så mycket funktionalitet som behöver vårdas och tas hand om vilket gör att orderportaler likt Gung inte får tillräckligt med uppmärksamhet och når då inte de förväntningar som kunderna har.

Du kommer ju själv från branschen med Affärssystem. Vilka erfarenheter har du tagit med dig i er utveckling av Gung?

Innan jag och Markus drog igång Gung så gick vi igenom och inventerade marknaden av affärssystem och webblösningar. Vi såg att affärssystemsleverantörerna inte kunde leverera kund/orderportaler på ett bra sätt. Vi såg samtidigt att många webbyråer försökt sig på att integrera B2C plattformar mot affärssystemen men misslyckats eftersom de inte förstått komplexiteten av de underliggande affärsprocesserna och affärssystemen. Det finns ett gap mellan dessa 2 världar och det är där vi verkar – vi ser oss som en förlängning av affärssystemet där vi använder den logik som finns uppsatt i affärssystemet så att inget behöver bli duplicerat.

Ser du några utmärkande trender (gällande IT) hos er målgrupp av kunder?

En trend som är genomgående är att mindre lösningar implementeras. Alla beslut behöver inte förankras i hela organisationen innan de tas. En försäljningschef kan ta beslut själv för att implementera en lösning i sin del av organisationen. Jag tror att detta beror på att lösningar är enklare att integrera med varandra och att man inte behöver en lösning som kommer påverka andra delar av organisationen.

Om du blickar framåt några år – vad är er ambitioner och mål?

Vår ambition är naturligtvis att nå ut till fler kunder. I Maj nådde vi 100 bolag som kör Gung vilket vi hade som ett drömmål, att vi skulle komma dit så snabbt hade vi inte väntat oss. Vår ambition är att vara fortsatt fokuserade på orderhantering. Just fokuset är det svåraste att ha koll på eftersom vi kan göra så mycket inom angränsande områden. Om vi blickar några år framåt hoppas jag att vi har fördubblat vår kundbas och kopplat på ytterligare affärssystem.

Tack Daniel för att du tog dig tid att besvara våra frågor rörande Gung.