ERP

ERP eller Suite?

HerbertNathan & Co är i slutfasen av vår produktion av kommande marknadsanalys av Affärssystem. Detta blir den 10:e utgåvan av den skandinaviska marknaden för Affärssystem sedan vår verksamhet grundades 2003. Analysen som genomförts under 6 månader kommer att sammanfatta marknaden inkluderande totalt 27 Affärssystem som helt eller delvis täcker Sverige, Norge och Danmark.

Det som skiljer årets utgåva mot tidigare år är den stora influensen från omvärlden gällande AI, Machine Learning och sk intelligenta tjänster. Fram till nyligen har marknaden för Affärssystem stått stadigt på egna ben och drivit sin egen utveckling. Det vi nu ser sedan bara 1-2 år tillbaka är att det inte längre är branschen Affärssystem som driver utvecklingen av sig själv. Istället ser vi att branschen för Affärssystem hamnat i bakvatten och intagit en reaktiv roll och där det är den yttre omvärlden som tvingar branschen för Affärssystem att öka tempo. Nu handlar det om att följa istället för att leda.

De aktuella trenderna inom AI, Machine Learning och intelligenta tjänster kommer vi att skriva mer om i kommande bloggar. Denna gång sätter vi istället fokus på den effekt denna omvandling har och kräver av våra befintliga leverantörer av Affärssystem.

Som vi skrivit om i tidigare analyser är det nästintill en lag att alla Affärssystem under en livscykel på ca 30 år tvingas att genomföra minst 2 omfattande generationsskiften för att produkten ska hålla konkurrenskraft när teknikskiften inträffar. Och det som sker just nu kan inte betraktas på något annat sätt än ett enormt skifte – inte bara tekniskt utan även gällande förhållningssättet till vad som är ett Affärssystem och hur kunden kan och bör säkra upp sin framtida plattform för process- och informationsstöd.

Framtiden kommer inte handla om stora och heltäckande Affärssystem som innehåller allt och samtidigt är trögrörliga och komplexa. Istället kommer framtiden handla om att erbjuda ett stort utbud av digitala tjänster som baserat på modern arkitektur går att koppla in, koppla ur och ersätta med fler och andra specialiserade tjänster när nya behov uppstår.

För 20 år sedan skulle vi ha kallat detta för ett fragmenterat landskap med applikationer men med nya förutsättningar och ett mer moget och modernt synsätt kallar vi detta numera för en flexibel process- och informationsplattform. Och morgondagen kan inte på något sätt jämföras med situationen för 20 år sedan.

För de äldre och etablerade leverantörerna av Affärssystem är detta en enorm utmaning och risk. Att börja bryta upp en +25 år gammal supertanker till en smidig racingbåt går helt enkelt inte. Samtidigt måste leverantören på något sätt underhålla sina befintliga kunder som förväntar sig att produkten ska följa med in i framtiden.

Vi ser nu att allt fler leverantörer har börjat göra en re-brand av sina produkter och där det i flera fall leder till ett paradigmskifte i hur leverantören presenterar och säljer sin produkt. Detta paradigmskifte resulterar oftast i ett nytt produktnamn innehållande frasen ”Suite”. Med detta avser leverantören att markera att det inte längre handlar om en enstaka produkt utan att det istället handlar om ett ramverk inom vilket leverantören erbjuder ett stort utbud av funktioner som följer ramverket. Följden blir också att flera mycket kända Affärssystem är på väg att fasas ut enligt de namn vi känt dem i många år. Och leverantören bakar istället in ett flertal applikationer under sin ”Suite”.

Taktiskt är detta en klok strategi för de leverantörer som saknar muskler eller kompetens till att utveckla en ny modern plattform och produktfamilj som bygger på nya principer. Första steget blir att flytta in alla applikationer under ett gemensamt begrepp och sedan successivt börja renovera motorn. För kunden kan detta innebära att produkten över tid kan omvandlas till något modernt. Samtidigt måste kunden vara medveten om att det som ligger inom Suiten fortfarande består av ett flertal applikationer med olika databaser och helt avvikande informationsstrukturer vilket skapar en stor komplexitet när det gäller underhåll och uppgraderingar.

Ingen leverantör vill få stämpeln ”Outdated” och inte minst i en tid där alla inser att tekniken nu tar gigantiska språng varje år. De tekniska förändringar som förr skedde under 10 år händer nu under enbart 1-2 år. Och dessa förändringar kommer ingen leverantör undan. Stor som liten drabbas och alla måste hålla en hög investeringstakt för att kunna erbjuda ett modernt Affärssystem även om 5-10 år, eller rättare sagt en modern Affärssystemsplattform.

Att en leverantör döper om och börjar erbjuda sina produkter under begreppet Suite behöver inte betyda att det är en eller flera produkter som är förlorade rent tekniskt, men kunden bör vara vaksam när fenomenet inträffar. Inte ens de allra största leverantörerna med resurser i miljardklassen klarar av att på enbart några år paketera om sina produkter till ett nytt ramverk, det är helt enkelt för komplext.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.