HerbertNathan & Co har lanserat rapporten Ekonomi-, Löne- och HR-system för Sveriges kommuner och regioner – vilket är en oberoende analys av de ledande leverantörerna till den svenska kommunmarknaden.

Rapporten är ett utmärkt verktyg för kommuner, regioner och organisationer som står inför uppgiften att påbörja upphandling av ett nytt Ekonomi- eller Löne-/HR-system, samt för de verksamheter som önskar att få en överblick av marknaden och aktuella trender.

Rapportens innehåll:

  • Den offentliga sektorn i digital omvandling
  • Trender och framtid inom ekonomi- och HR-system
  • Leverantörerna
  • De ledande Ekonomisystemen
  • De ledande Löne- och HR-systemen
  • Processtödet
  • Samverkan inom offentlig sektor
  • Upphandling
  • Implementering
  • Framgångsrika projekt

Till beställningssidan