Lyssna för att sedan bli bättre

För några veckor sedan fastnade jag för ett inlägg på Linkedin, där en av mina kontakter ställde frågan ”Om du fick välja bara ett ord (endast ett) vilket skulle du välja då”?

Det var massor av spännande ord såsom ”Generisk, Överlevnad, Stötta, Tillit, Välsigna, Behövd, Energi, Överleva, Mod, Respekt, Energi, Värde, Dynamisk, ” och många fler.

Själv kom jag fram till att ordet Lyssna skulle passa bra.

Jag gjorde det delvis som en reaktion på att relativt många skrev långa meningar, trots att ”Ett ord” stod 2 gånger i den korta ingressen till inlägget. Det väckte min nyfikenhet och jag började fundera över hur svårt det många gånger blir med kommunikation och dialog mellan människor.

I våra konsultuppdrag på HerbertNathan & Co handlar det initialt mycket om att lyssna och förstå kunden och därefter, när vi förstått kundens utmaningar och problem, kunna komma med rådgivning och guidning. I det sammanhanget gäller det att försöka vara tydlig i dialogen med kunden, så att kunden förstår att vi lyssnat in och förstått. Då blir den fortsatta dialogen enklare.

För några veckor sedan kom det här med ”lyssna” tillbaka i mina tankar i samband med ett 2-dagars seminarie vi på HerbertNathan & Co hade förmånen att hålla tillsammans med KEF, en stor mängd kommuner och 4 leverantörer av Ekonomisystem till Sveriges kommuner.

Seminariet hade kommit till mot bakgrund av en enkät som skickats ut till Sveriges alla kommuner kring frågor hur de uppfattade sitt nuvarande ekonomisystem och leverantören bakom systemet. Det var en relativt stor mängd frågor och flera av frågorna fokuserade på hur leverantörernas kunder, i detta fall ekonomichefer på Sveriges kommuner, uppfattade leverantörernas prestationer hos kund i samband med konsultuppdrag vid implementation eller förvaltning av ekonomisystemet. Enkäten visade tydligt på att det var en minoritet av kunderna som var odelat positiva till leverantörernas leveranser. Lite förenklat var det lite för lite 4:or och 5:or som delats ut av de som besvarat enkäten.

Under dag 1 på seminariet redovisades utfallet på enkäten och sedan till dag 2 var det dags för respektive leverantör att hålla en timmes dragning om sitt företag och sitt ekonomisystem. Leverantörerna tog i mycket liten utsträckning chansen att reflektera över resultatet i enkäten, ge respons på utfallet i enkäten och i så fall, visa på att man lyssnat och visa intresse för vad kommunerna förmedlat i sina svar.

I stället blev det fokus på leverantören och deras system under större delen av respektive anförande. Hade jag varit en av alla deltagare från kommunerna hade jag inte känt mig helt nöjd med det; först ber vi kommunerna besvara en enkät, nästan hälften av alla Sveriges kommuner gör verkligen det, vilket är mycket bra i dessa sammanhang, sedan kommer dom och lyssnar på vårt seminarie och där och då visar ingen av företagen att dom tagit intryck av enkäten och reagerar på budskapet från kommunerna.

Det var då ordet Lyssna kom tillbaka i mina tankar och gav en idé om ett blogginlägg!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.