Det bästa ERP- eller HR-systemet 2023 – vilket är det?

I rollen som strateg och rådgivare får vi ofta frågan om vilket system som är bäst. Frågan dyker upp oavsett om kunden söker ett Affärssystem, HR-system, Lönesystem, CRM-system, etc. Och man kan säga att frågan är lika klok som dum. I vår egen databas har vi idag samlat information om +150 applikationer med hundratals detaljer om respektive system och leverantör och där det går att hävda att samtliga av dessa system har någon detalj som medför att systemet är unikt inom ett specifikt område. Men innebär det att systemet är bäst?

 

 

Att utvärdera det bästa verksamhetssystemet

Det är möjligt att dela upp huvudfrågan i minst 20 specifika frågor av karaktären:

 

 • Vilket system är mest användarvänligt och lätt att lära sig?
 • Vilket system innehåller mest funktionalitet?
 • Vilket system erbjuder systemstöd till flest branscher?
 • Vilket system erbjuder flest API:er och verktyg för integrationer?
 • Vilket system erbjuder den mest öppna och tillgängliga databasen?
 • Vilket system erbjuder har flest partners och återförsäljare?
 • Vilket system har flest kunder?
 • Vilket system erbjuder den största katalogen med externa tilläggsapplikationer?
 • Vilket system är lättast att implementera?
 • Vilket system erbjuder störst flexibilitet gällande kundunika inställningar?
 • Vilket system är byggd på den mest moderna tekniska arkitekturen?
 • Vilket system erbjuder bäst verktyg för att förändra de inbyggda processernas flöde?
 • Vilket system erbjuder bäst prestanda vid väldigt höga transaktionsvolymer?
 • Vilket system håller högst utvecklingstakt och flest nya releaser per år?

 

 

Och NEJ, det finns givetvis inget system som är bäst på samtliga eller ens merparten av ovanstående frågeställningar. Däremot går det att finna svar på varje enskild fråga och lista vilka system som är framträdande. Men det blir en fragmenterad skara av system och leverantörer.

 

I ovanstående frågor har vi inte heller inkluderat frågeställningen om vilket system som erbjuder bäst funktionalitet för respektive unik bransch. Vi kan konstatera att det anno 2023 ännu finns en mångfald av applikationer på den svenska marknaden som pga teknisk eftersläpning borde ha stängts ned och begravts för 10 år sedan men ännu lever pga att de verkar i nischer där det saknas konkurrens när det gäller väldigt specifik funktionalitet. Och tyvärr kan även offentlig sektor räknas in i denna grupp.

 

 

”Bäst av alla” betyder inte nödvändigtvis ”bäst för kunden”

Bäst system är en frågeställning som alltid måste ställas i relation till den enskilda kunden och då bygga på en mångfald av parametrar som: Kundens storlek och antal användare, Verksamhetens komplexitet, Kundens IT-infrastruktur, Förändingstakten hos kunden, antal och typer av integrationer, kundens kompetens och tidigare erfarenheter av systemstöd, mognadsnivån hos användare och processägare, kundens geografiska spridning och språk samt nivån på kundens interna IT-kompetens. Läs vår bloggserie Den bäst förberedda kunden, innehållande 20 tips inför implementationen av ert nya verksamhetssystem, om du vill att er organisation skall vara väl förberedd för det nya systemet.

 

Varje system och leverantör har sina styrkor och svagheter och det gäller samtliga system på marknaden utan undantag. När man ställt upp alla (för kunden) viktiga kriterier och börjar värdera marknadens system mot varandra är slutsatsen väldigt ofta att det för varje enskild kund enbart handlar om 2-3 system som är bäst för kunden. Besök vår Systemguide, som kan visa tänkbara system inom området Affärssystem och HR-system, utifrån er storlek och ert behov av processtöd.  Sen är det som sagt aldrig så enkelt att välja verksamhetssystem, utan det kräver att ni gör er hemläxa, för att resultatet skall bli bra.

 

För att komplicera bilden ser vi samtidigt en tydlig trend där allt fler kunder väljer att lösa nya behov som uppkommer i verksamheten genom att komplettera med tilläggssystem istället för att ersätta det befintliga systemet. Den gamla modellen med ”ett system” har gått ur tiden och allt fler kunder försöker hitta en modell och strategi där man kan växla in och ut applikationer när verksamhetens behov förändras. Men mer om detta i kommande bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.