ERP

HerbertNathan & Co tar pulsen på Pavel Carballo, Sverigechef, Oracle Cloud Applications

Jonas Andersson på HerbertNathan & Co intervjuar Pavel Carballo, Sverigechef, Oracle Cloud Applications på Oracle för att prata dåtid, nutid och framtid för Oracle och deras lösningar inom ERP.

 

Oracle är en global helhetsleverantör med över 150 000 anställda. Oracle har lösningar såväl för infrastruktur som för applikationer, bland annat inom CRM, ERP och HR, men Oracles erbjudande sträcker sig långt utanför dessa områden. Men när vi pratar ERP så är målgruppen främst globala, stora organisationer, men kan även passa bra för snabbväxande, medelstora bolag.

 

Intervjun med Pavel ger dig en bra bild över Oracles erbjudande till marknaden, de planer som finns för den nordiska marknaden de närmaste åren och om styrkorna i att vara en helhetsleverantör. Du får också veta mer om Oracles olika Cloudlösningar och hur Oracle ser på offentlig sektor och potentialen inom detta segment framåt.

 

 

 

Intervjuns olika kapitel:

1. Introduktion
2. Pavel berättar om sin bakgrund
3. Kort om Oracle som bolag
4. Vad som skiljer Oracle från Microsoft och SAP
5. Vilket budskap ger Oracle om livscykeln för sina ”lite äldre” applikationer?
6. Hur kan man beskriva relationen mellan Oracle Fusion och övriga applikationer?
7. Oracle ERP Cloud, Oracle Fusion och NetSuite och hur dessa samspelar
8. Vad är Oracles strategi när det gäller Cloud?
9. Oracles olika Cloudlösningar
10. Kunder som idag kör On prem – hur länge kan de köra vidare On prem?
11. Vilka mervärden får de kunder som flyttar sig över till Cloud?
12. Hur ser Oracles erbjudande ut inom området AI?
13. Hur kan Oracle hjälpa kunden att komma igång med AI?
14. Konkreta exempel på hur AI kan tillämpas inom ERP och HR
15. Oracles primära målgrupp i Norden när det gäller ERP, CRM och HR
16. Hur ser Oracle på segmentet av mindre företag?
17. Vad är ambitionen när det gäller leverans i egen regi vs via partners i Norden?
18. Är antalet Oracle-partners i Norden tillräckligt?
19. Vad är Oracles ambition för den nordiska marknaden?
20. Om Oracles förflyttning mot offentlig sektor och potentialen inom detta segment
21. Avslut

 

 

Läs mer om Oracle i Systemguiden

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.