Mikael Hveem

Seniorkonsult


mhv@herbertnathan.com+46 731 834 107

Mikael är seniorkonsult med bakgrund som ekonomi- och personalchef under 15 år innan han övergick till konsultbranschen i slutet av 1990-talet. Förutom arbete som verksamhetskonsult har Mikael i början av 2000-talet arbetat med och drivit ett antal s.k. ”start ups” där han verkat som VD, landschef, controller mm. Mikael kombinerar en stor erfarenhet av verksamhetsrelaterade frågor med en mycket gedigen kunskap och erfarenhet av konsultmetoder- och verktyg liksom erfarenhet av hur ett effektivt systemstöd utformas. Han har en stor metodvana och har djup kompetens inom verksamhetsutveckling.

Erfarenhet

Mikael har över 20 års erfarenhet av IT, Processlösningar och Affärssystem med olika infallsvinklar. Såsom kravställare under sin tid som linjechef, som säljare av affärssystem hos internationella konsultbolag samt som projekt- och förändringsledare i design och införandefaser av affärssystem. Mikael hade under ett antal år Nordiskt ansvar för att utveckla implementeringsmetoder för komplexa förändringsprojekt hos ett av de stora internationella konsultföretagen.

Utbildning

Mikael har en examen i Småföretagsekonomi frän Växjö Universitet samt en rad metod- och projektledningskurser från konsultbranschen.

 • Kontor:

  Gothenburg

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.