Arbeta hos HerbertNathan & Co

Gemensamt för konsulterna hos HerbertNathan & Co är att alla har minst 15-20 års praktisk erfarenhet av upphandling och implementering av affärssystem. Kunskapsnivån är hög och vi lägger stor vikt vid att ständigt utvecklas och dela kunskap med kollegor och kunder.

Uppdragen hos kunderna löses ofta på egen hand, men hela tiden med möjlighet att hämta synpunkter och erfarenheter från kollegor gällande specifika problemställningar. Uppdragens omfattning kan variera från enkla workshops till omfattande upphandlingsprojekt vilka kan pågå mer än ett år.

Vi lägger stor vikt vid att våra metoder är flexibla och de anpassas för respektive kund. Det är alltså viktigt att våra konsulter förmår att anpassa metodiken till varje specifikt projekt.

Spontan ansökan

Vi är alltid intresserade av medarbetare med följande profil

  • Minst 10 års erfarenhet av affärssystem.
  • Har medverkat i minst 10 implementeringar.
  • Har erfarenhet av ett eller flera marknadsledande affärssystem.
  • Förmåga att arbeta som konsult och kommunicera på alla nivåer i en organisation.

Du är välkommen att sända oss en spontan ansökan. Din ansökan skall skickas till Jonas Andersson, ja@herbertnathan.com

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt