Arbeta hos HerbertNathan & Co

Gemensamt för konsulterna hos HerbertNathan & Co är att alla har omfattande praktisk erfarenhet av rådgivning och konsultation gällande upphandling och implementering av IT-system samt projektledning vid implementering av IT-system. Kunskapsnivån är hög och vi lägger stor vikt vid att ständigt utvecklas och dela kunskap med kollegor och kunder.

Uppdragen hos kunderna löses ofta på egen hand eller i mindre team. Uppdragens omfattning kan variera från kort och begränsad rådgivning till omfattande och långa projekt som kan pågå mer än ett år.

Vi lägger stor vikt vid att våra metoder är flexibla och de anpassas för respektive kund. Det är alltså viktigt att våra konsulter förmår att anpassa metodiken till varje specifikt projekt.

Spontan ansökan

Vi är alltid intresserade av medarbetare med följande profil

 • Minst 5 års yrkeserfarenhet.
 • Har medverkat i flera upphandlingar eller implementeringar.
 • Har erfarenhet av ett eller flera HR-system eller Affärssystem.
 • Förmåga att arbeta som konsult och kommunicera på alla nivåer i en organisation.

Du är välkommen att sända oss en spontan ansökan. Din ansökan skall skickas till Jonas Andersson, ja@herbertnathan.com

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.