Lön

Med Lönesystem avser vi verksamhetssystem som erbjuder processtöd för löneberäkning, men kan även inkludera lönerevision, lönebudgetering, schemahantering och rapportgenerator. Lönesystem är den kategori av system som är mest landsbunden pga. lokala lagar och kollektivavtal. Det är därför helt avgörande för en lönesystemsleverantör att vara representerad på den lokala marknaden. Det är dessutom få system som finns representerade i flera länder. Vår värdering av respektive applikation bygger på insamlad och kontrollerad funktionalitet från respektive leverantör. Den information som presenteras för respektive applikation är ett dock enbart ett begränsat urval ifrån våra heltäckande marknadsanalyser.


Önskar du mer information om någon leverantör/applikation är du välkommen att kontakta oss.

Rensa alla

eCompanion+

Webbaserat lönesystem för kommunens hela HR-process

Agda PS

HR- och lönesystem för privat sektor

POL

Ett lönesystem för medelstora organisationer

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt