Tillbaka till systemguiden

Visma.net ERP

An ERP platform complemented with Best of Breed apps

Leverantör: Visma Software
Ursprungsland: Norge
Telefon sälj:

+46 (0)40-664 03 70

Website URL:

https://www.visma.se

Epost sälj:

info@vismasoftware.se

Antal anställda globalt: 14 100

Systembeskrivning

För att automatisera rutinuppgifter, jobba mer datadrivet och eliminera flaskhalsar är affärssystemet en nyckel. Visma.net är ett modernt affärssystem byggt i molnet för större företag som bestämt sig för att jobba digitalt, förenkla och blicka framåt. Visma.net är enkelt att jobba i, lätt att komma igång med samt mycket flexibelt. Stöd, hjälp och vägledning finns alltid nära till hands.

Aktiva marknader:

Lokaliseringar:

Introduktionsår:

Antal kunder:

5 5 2012 1 600
2012 560
2021 20
2012 70
2012 700

Kundmålgrupp:

Micro (1 - 49)|Small (50 - 249)|Medium (250 - 2.499)

Processtöd

Accounting
Business Intelligence
Financial Management
Maintenance
Manufacturing
Product Development
Project Management
Purchasing
Sales Order Management
Service
Supply Chain Planning
Warehouse Management

Lågt

Medium

Högt

Marknadsinformation

Andel av försäljning

Fördelning av kunder

Viktigt att tänka på enligt oss

 • Visma.net ERP was launched in 2012, and was meant to be the core cloud ERP platform from Visma.

 • Since the launch of Visma.net ERP many of Vismas applications have been redesigned and moved to the Visma.net application universe.

 • The spider diagram show only the core ERP process support, and not the full coverage available from other integrated Visma Cloud solutions.

 • Vismas strategy is a Composable ERP model, where the ERP core should be easy to integrate with additional cloud based app's to expand the functional scope.

 • Visma is growing fast and they acquired 100 companies in 2021, and 42 companies in 2022. The growth in the coming years is expected to be outside Scandinavia.

Användarupplevelse

 • Användargränssnitt
 • Exempelbilder
 • Video

Användargränssnitt

Klientstöd

Windows

Mac

Webbplats

Native IOS

Native Android

Mobil webbläsare / Mobile webb

Teams App

Slack App

Språkstöd

Antal språk

7

Engelska

Svenska

Danska

Finnish

Norska

Exempelbilder

Systemstrategi

 • Systemutveckling
 • Prismodell
 • Leveransmodell
 • Implementatör

Systemutveckling

Uppdateringsfrekvens

Ad-hoc

Månadsvis

Kvartalsvis

Två gånger per år

Årligen

Varannat år

Var tredje år

Utvecklingsplan

Service deliveries of existing functions/functionality based on new modern microservice architecture with new UX. ( new sales order service, new Invoice inbox service ) - AI based Warehouse Optimization service, - Service deliveries based on extension framework for process adaptations/extensions: Sweeden: Adressuppslagning, Riskbedömning, Lön Norway: Migration tool for offering a red carpet migration for on prem customers,

Nya teknologier

Data saknas

Prismodell

Prismodell

Endast engångsavgift

Engångsavgift + återkommande avgift

Endast återkommande avgift (prenumeration)

Priskomponenter

Antal samtidiga användare

Antal namngivna användare

Antal anställda

Antal legala entiteter

Antal använda moduler / funktioner

Antal transaktioner

Plattformsavgift / Startavgift

Tilläggskostnader

Systemmiljöer

Lagringsutrymme

Integrerade system

Transaktionsvolym integrationer

Beskrivning prismodell

Feature packages + consumption of transactions + No of legal entities

Leveransmodell

Driftalternativ

Public cloud / Multi-tenant

Public cloud / Single-tenant

Private cloud

On premise

Molnarkitektur

Delad Applikation

Delad Databas

Delad Plattform

Drifttjänstemodell

SaaS - Leverantören driftar och förvaltar plattform och applikation

PaaS - Leverantören driftar och förvaltar plattform/ Kunden driftar och förvaltar applikation

IaaS - Leverantören driftar och förvaltar infrastruktur / Kunden driftar och förvaltar plattform och applikation

Implementatör

AB Systemstöd

Land: Sverige

Antal anställda: 45

Omsättning: 6 MEUR

Webbplats: https://www.systemstod.se/

Mailadress: info@systemstod.se

Telefon: +46 (0)8 586 142 00

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.