morkbla

Visma stärker sin position

IT-branschen har upplevt en konsolidering under de senaste 5-10 åren. Stora aktörer blir större samtidigt som de mellanstora aktörerna
blir uppköpta och försvinner. Kvar finns en bred massa av mindre företag och uppstickare tillsammans med några få riktigt stora leverantörer. Branschsektorn för affärssystem är inget undantag. I skuggan av hård konkurrens försöker leverantörerna köpa sig kunder och marknadsandelar genom att förvärva konkurrenter alternativt bredda sig till nya branschvertikaler.

De senaste förvärven har genomförts av Norges flaggskepp Visma och den amerikanska globala jätten Infor. Båda företagen har som aktiv strategi att växa genom förvärv och flyttar långsamt men mycket säkert fram sina positioner på den internationella marknaden. Dock med olika
förutsättningar.

Infors förvärv av Lawson är en förstärkning till Infors redan stora och väldigt diversifierade portfölj med verksamhetssystemj. Infor har idag fler än 350 applikationer i sin flora och lever med devisen ”Never sunset” vilket innebär att kunden har livstidsgaranti för sin applikation oavsett hur gammal version som används, under förutsättningen att kunden fortsätter att betala sin underhållsavgift. För Lawson innebär förvärvet en osäker framtid. Ledningarna för såväl Infor som Lawson hävdar att produktutvecklingen för Lawson ska fortsätta i hög takt liksom tidigare. Samtidigt skapas det många frågor kring en leverantör med många applikationer. Det finns flera andra exempel på leverantörer med en mångfald av applikationer. Gemensamt för dessa leverantörer är att deras applikationer i ett längre perspektiv sällan tillhör den yttersta eliten av system.

Vismas förvärv av Mamut måste däremot betraktas som en intressant affär för båda parter.Visma under ett flertal successivt vuxit från en lokal
norsk aktör till en internationell spelare med mycket goda finanser. Expansionen utanför Norge och Sverige har dock gått långsamt. Mamut däremot har lyckats exceptionellt bra utanför Norge och Sverige och kan idag stoltsera med 400.000 (!) kunder i 16 länder. Mamut har också hunnit längre än Visma gällande  utbudet av SaaS-lösningar. Med Mamut inom koncernen tar Visma ett stort kliv uppåt till en position som ledande Europeisk leverantör till små och medelstora företag.

Utmaningen för Visma blir att med tydlighet visa marknaden vilka applikationer som företaget ska bygga sin framtida strategi på. Visma har idag ett flertal applikationer med varierande förutsättningar gällande teknisk arkitektur, plattform och funktionell bredd. Visma Business är den applikation som idag är på väg att ta klivet upp i segmentet medelstora företag. Parallellt med Visma Business finns det inom Visma ett flertal applikationer som konkurrerar inom målgruppen små företag. I detta segment har Mamut goda förutsättningar att axla rollen som det ledande systemet.

Med en långsiktig och förnuftig ledning och strategi har Visma exceptionellt goda förutsättningar att fortsätta sin internationella expansion. Visma har framtiden för sig.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.